Sökning: "Simon Braun"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Braun.

 1. 1. ETT TEAM ÄR ENDAST LIKA STARKT SOM DEN SVAGASTE MEDLEMMEN - En studie om hur teamledare på ett Callcenter arbetar med motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Braun; Natalie Eriksson; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; Motivationsarbete; Motivational work; Callcenter; Teamledare; Management; Team; Ledare;

  Sammanfattning : The chosen topic of this Bachelor Thesis is motivational work and how it is conducted in Call centers. Call centers are generally characterized by a high rate of staff turnover and was therefore an interesting field to research. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationen är A och O : Konflikt och konflikthantering i arbetet som första linjenschef – En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Simon Vesterlund; [2013]
  Nyckelord :Första linjens chef; Georg Simmel; konflikt; konflikthantering; kvalitativ; särskilt boende för äldre; äldreomsorg;

  Sammanfattning : Konflikter med föräldrar, vänner, arbetskollegor, chefer med fler är ett naturligt fenomen i det dagliga livet, alla av oss har erfarenheter av dem och alla har vi olika metoder för hur vi hanterar konflikterna. I den vetenskapliga forskningen och litteraturen existerar det mängder av arbeten om ämnet men ingen berör på ett tillfredsställande sätt konflikthantering bland första linjens chefer i offentlig äldreomsorg. LÄS MER