Sökning: "Simon Callas"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Callas.

 1. 1. Användandet av digitala verktyg inom kemiämnet på gymnasiet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Callas; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete behandlas hur digitala verktyg används som läromedel. I synnerhet fokuseras arbetet kring den svenska gymnasieskolan och ämnet kemi. För att undersöka detta bearbetas relevant tidigare forskning i kombination med kemilärares åsikter och uppfattningar, som dokumenteras med hjälp av en enkätundersökning. LÄS MER

 2. 2. Kognitiva förmågors påverkan av fysisk aktivitet - Ett biokemiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Callas; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract (sv)Detta examensarbete behandlar huruvida fysisk aktivitet stärker hjärnans kognitiva förmågor och hur denna process går till, ur ett biokemiskt perspektiv. För att undersöka detta vidare granskas både naturvetenskapliga samt beteendevetenskapliga studier och forskningsresultat. LÄS MER