Sökning: "Simon Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Simon Carlsson.

 1. 1. Variationer i fertilitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Simon Carlsson; Hugo Fritjofsson; [2021-07-09]
  Nyckelord :Försörjningskvot; fruktsamhet; föräldrapolitik; barnbidrag; förlädraförsäkring; maxtaxa; tidsserieanalys;

  Sammanfattning : En åldrande befolkning och lågt barnafödande innebär, allt annat lika, att färre ska försörja fler. Denna uppsats handlar om huruvida föräldrapolitiken påverkar barnafödandet; mer specifikt ställs frågan påverkar föräldraförsäkringen och barnbidraget fruktsamheten, antalet födda barn per kvinna. LÄS MER

 2. 2. Investor preferences reflected in sustainability reporting A study assessing the informational quality of sustainability reports with respect to investor preferences Bachelor's

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Carlsson; Simon Anderberg; [2021-06-30]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Greenwashing; Screening; ESG; CSR; ERA; Asymmetries; communication.;

  Sammanfattning : The interest for investing in sustainable assets has grown rapidly over the recent years. Many investors use methods for risk assessment based on for example Environmental, Social and Governance (ESG), Corporate Sustainability (CS), Environmental Risk assessment (ERA) and Socially Responsible Investments (SRI). LÄS MER

 3. 3. Requirements & Enabled Improvements Related to the Implementation of Advanced Preventive Maintenance Methods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Edvard Carlsson; Simon Palmhager; [2021]
  Nyckelord :Predictive Maintenance; Internet of Things; Service Delivery; Preventive Maintenance; Cycle-based Maintenance; Condition-based Maintenance; Predictive Modelling; IoT-Centric Business Model; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Currently well established technology-based manufacturing companies with a service business provides their markets with innovative and reliable products. Despite this, these companies often find their service delivery process to be inefficient, due to its time-based nature. LÄS MER

 4. 4. Riskhantering i Byggprojekt - metoder och tillvägagångssätt för att hantera risker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Marc Carlsson; Simon Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Risk; Riskhanteringsprocessen; riskidentifiering; riskanalys; riskbemötande; riskåtgärder; uppföljning Risk; Risk management process; risk identification; risk analysis; risk responding; follow up; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel Riskhantering i Byggprojekt – Metoder och tillvägagångsätt för att hantera risker Författare Marc Carlsson & Simon Eriksson Handledare Radhlinah Aulin, Avdelningen för byggproduktion, Lunds universitet Examinator Anne Landin, Avdelningen för byggproduktion, Lunds universitet Syfte & mål Syftet med studien är att undersöka hur byggföretag utför riskhanteringsprocessen och hur de skiljer sig från varandra. Studien skall dessutom undersöka olika tillvägagångsätt att hantera risk på och vad som skillnader mellan en större och en mindre organisation från varandra. LÄS MER

 5. 5. Hybrid Projects’ Success Factors in Physical Product Development : An exploratory qualitative study from the project manager’s perspective

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Simon Carlsson; Erik Kyrk; [2021]
  Nyckelord :Project Management; Hybrid Project Management; Traditional Project Management; Agile Project Management; New Product Development; Physical Product Development; Agile; Project Success;

  Sammanfattning : Background: During the last decades there has been a rapid increase in the desire of being more flexible and responsive, which has paved the way for Agile Project Management – APM. As a consequence of implementing APM into environments previously defined as traditional, it has opened up a discussion of merging APM with Traditional Project Management – TPM. LÄS MER