Sökning: "Simon Chen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Chen.

 1. 1. Tillämpbarheten av Learning Backtracking Search Optimization Algoritmen vid Lösning av Sudoku-problemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Simon Sävhammar; [2017]
  Nyckelord :Evolutionary Algorithm; Sudoku; Optimization Problems; Evolutionär Algoritm; Sudoku; Optimeringsproblem;

  Sammanfattning : Den här rapporten undersöker egenskaper hos en algoritm som är baserad på Learning Backtracking Search Optimization Algorithm (LBSA) som introducerades av Chen et. al. (2017). LÄS MER

 2. 2. Factors Underlying Chinese Hidden Champions in China : Case Study

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Huahong Jr Yu; Yun Jr Chen; [2009]
  Nyckelord :Factors; Chinese Hidden Champions; Case Study;

  Sammanfattning : The term of Hidden Champions was first put forward by Simon (1996a) in his book and has already been a well-studied subject all over the world. The purpose of this dissertation is to figure out what are the main factors underlying Chinese Hidden Champions. LÄS MER