Sökning: "Simon Dahlgren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Simon Dahlgren.

 1. 1. Digitaliseringens utmaningar på revisorsyrket samt hanteringen av utmaningarna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Beckne; Simon Dahlgren; [2020-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I takt med digitaliseringens framfart så kommer detta att ställa vissa krav på revisionsyrket. Det finns förväntningar på konkurrensfördelar associerat med digitala tjänster som revisionsbyrån förväntas kunna erbjuda. LÄS MER

 2. 2. The association between cognition and speech-in-noise perception : Investigating the link between speech-in-noise perception and fluid intelligence in people with and without hearing loss

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Simon Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :cognition; speech-in-noise; fluid intelligence; Raven’s Progressive Matrices; hearing loss;

  Sammanfattning : The link between speech-in-noise recognition and cognition has been researched extensively over the years, and the purpose of this thesis was to add to this field. Data from a sample of 394 participants from the n200 database (Rönnberg et al. LÄS MER

 3. 3. Drönarljusuppvisning : Ett system för en samlad drönarsvärm för ljusuppvisningar i luften

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Niklas Wretblad; Linus Aarnio; Eric Dahlgren; Simon Elfstrand; Marcus Nolkrantz; Robert Sehlstedt; Kasper Landgren; [2020]
  Nyckelord :Drone Light Display; anti collision; drone collision; drone swarm; light show; drone show; Drönarljusuppvisning; antikollisionssystem; drönarkollision; drönarsvärm; drönare; ljusuppvisning; ljusshow; drönarshow;

  Sammanfattning : Den här rapporten beskriver och behandlar resultatet av ett kandidatarbete som utfördes i kursen TDDD96:Kandidatprojekt i programvaruutveckling som ges vid Linköpings universitet. Namnet på projektet som har utförts är Drone Light Display och det beställdes av RISE Research Institutes of Sweden AB. LÄS MER

 4. 4. Beslutstagande under risk inom svenska bostadsaktiebolag : En kvantitativ studie före och efter implementeringen av Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Simon Dahlgren; Anton Heglert; [2016]
  Nyckelord :Svenska bostadsaktiebolag; Konkurrens; Affärsmässiga principer; Lag 2010:879 om allmännyttiga bostadsaktiebolag; Behavioral finance; Decision making under risk; Prospect theory; Expected utility theory; Risk-return Paradox;

  Sammanfattning : Svensk bostadsmarknad har länge präglats av en snedvriden konkurrens med en markant fördel till Sveriges kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag jämte de privata bostadsaktiebolagen. I syfte att utjämna existerande sektoriella diskrepanser och skapa en konkurrensneutral marknad med jämlika villkor för privata respektive kommunala bostadsaktiebolag, infördes per den 1:a januari år 2011, Lag (2010:879) om allmännyttiga bostadsaktiebolag. LÄS MER

 5. 5. Borta bra men hemma bäst? : Kritiska framgångsfaktorer vid återförandet av en tidigare outsourcad aktivitet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Simon Skott; Gustav Forss; [2011]
  Nyckelord :Backsourcing; Outsourcing; Insourcing; Kritiska framgångsfaktorer; Backsourcingprocessen;

  Sammanfattning : Titel: Borta bra men hemma bäst? - kritiska framgångsfaktorer vid återförandet av en tidigare outsourcad aktivitetFörfattare: Gustav Forss och Simon SkottHandledare: Jörgen DahlgrenBakgrund: Outsourcing har sen början av 1990-talet varit trendigt. Ett genomförande av outsourcing kan leda till avsevärda positiva effekter, det finns dock studier som tyder på att många företag har negativa erfarenheter av fenomenet, varpå backsourcing vuxit fram. LÄS MER