Sökning: "Simon Eliasson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Simon Eliasson.

 1. 1. Tobin's q and the Signaling Effect of Filing Lag in Explaining Firm Performance

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Martin Unger; Simon Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Filing Lag; 10-K and 10-Q Reports; Signaling; Firm Performance; Tobin s q;

  Sammanfattning : This paper examines filing lag, measured as the number of days from fiscal period end to the filing date of either the 10-K or 10-Q report, as a signal of firm operational capabilities. With Spence's (1973) signaling theory, we show that filing lag fulfills the requirements of being a signal of operational capabilities and ultimately firm performance. LÄS MER

 2. 2. Comparing Compressor Interface Designs : How do visual displays on digital compressors impact how audio engineers navigate an interface and the choices they make?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Simon Eliasson; [2019]
  Nyckelord :Compressors; Interface design; GUI; Navigation; interfaces;

  Sammanfattning : This research tested to see how audio engineers navigate and use compressors differently with alternative designs. A pre-study in the form of a semi-structured interview with a focus group was held to determine a compressor considered having a “good design” and a compressor considered having a “bad design”. LÄS MER

 3. 3. Första-Fjärde AP-fonden: Riskjusterad avkastning och risk 2001-2017

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Eliasson; Simon Möller; [2018-07-11]
  Nyckelord : AP-fonderna ; Swedish Pension System; Pension funds; Risk-adjusted Return; Risk Analysis; Diversification; Sharpe Ratio; Fama-French three-factor model;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether the four Swedish public pension fundsAP1-4 contribute to the stability of the pension system by evaluating their mandate as formulated in the law. The thesis contributes to the existing literature regarding the Swedish pension system through an investigation of the performance and risk level of the funds during the period 2001-2017. LÄS MER

 4. 4. "Vi har fritids i klassrummen"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mårten Carlsson; Simon Eliasson; [2018]
  Nyckelord :Elever; Fritidshem; Inflytande; Inomhusmiljö; Lokaler;

  Sammanfattning : Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, men reviderad 2016) som härmed kommer att refereras till som Lgr11 säger att alla som arbetar i verksamheten ska ”främja barns förmåga och vilja att influera den sociala, kulturella och fysiska innemiljön de vistas i” (Lgr11, 2016, s.15). LÄS MER

 5. 5. Important motivational factors from a construction worker’s perspective

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Rebecca Eliasson; Simon Kastari; [2017]
  Nyckelord :Motvation; construction industry; construction workers; Job Characteristics Model; Self-Determination Theory; intrinsic motivation and extrinsic motivation;

  Sammanfattning : Due to the housing shortage in Sweden, the construction industry is experiencing ahigh demand, which has lead to high pressure on the construction companies and theiremployees. At the moment there is a common notion among big constructioncompanies to get rid of the piecework system, and traditionally there is a high focuson wage and payment system in the construction industry. LÄS MER