Sökning: "Simon Emanuelsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Emanuelsson.

 1. 1. THE IMPACT OF THE INTERNET OF THINGS ON ESTABLISHED BUSINESS MODELS - A multiple case study of Swedish insurance companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Emanuelsson; [2019-07-09]
  Nyckelord :Insurance; Internet of Things; IoT; Business Model; Business Model Canvas; Business Model Innovation;

  Sammanfattning : Master’s Degree Project in Innovation and Industrial Management. Master’s Degree Project in Innovation and Entrepreneurship... LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av livsmedelsinköp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Emanuelsson; Kiana Honchangi; [2017-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER