Sökning: "Simon Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Simon Eriksson.

 1. 1. Naked Flat : Ett bostadskoncept som ger kunden möjlighet att färdigställa delar av en nyproducerad bostadsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Simon Rosén; Markus Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Flexible housing; Open building; Nyproduktion; BBR; Kundanpassning; Bostadskoncept; Slutbesked; Kundnytta; Enkel bostadsrätt; Bostadsrätt med lägre standard;

  Sammanfattning : The regulations that form the basis of the construction sector not only hamper productivity, but also quality, innovation and customer focus. They counteract change by being too regulated and the result is similar in that everyone must relate to the same industry standard and the same framework in the form of rules. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering i Byggprojekt - metoder och tillvägagångssätt för att hantera risker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Marc Carlsson; Simon Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Risk; Riskhanteringsprocessen; riskidentifiering; riskanalys; riskbemötande; riskåtgärder; uppföljning Risk; Risk management process; risk identification; risk analysis; risk responding; follow up; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel Riskhantering i Byggprojekt – Metoder och tillvägagångsätt för att hantera risker Författare Marc Carlsson & Simon Eriksson Handledare Radhlinah Aulin, Avdelningen för byggproduktion, Lunds universitet Examinator Anne Landin, Avdelningen för byggproduktion, Lunds universitet Syfte & mål Syftet med studien är att undersöka hur byggföretag utför riskhanteringsprocessen och hur de skiljer sig från varandra. Studien skall dessutom undersöka olika tillvägagångsätt att hantera risk på och vad som skillnader mellan en större och en mindre organisation från varandra. LÄS MER

 3. 3. Utredning av potentialen att återvinna mer värmeenergi på boardmaskin 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Energibalans; värmeåtervinning; kartongbruk; energieffektivisering;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker om det är möjligt att återvinna mer energi och skapa ett större energiöverskott ur värmeåtervinningstornen (AHR-tornen) kopplade till Boardmaskin 2 (BM2) och bestrykaren (CM1) i Metsä Board Husum. Potentiell energieffektivisering och styrning av systemet undersöks även. LÄS MER

 4. 4. Hur skapas värde inom ett hållbart tjänsteekosystem? : En kvalitativ studie utifrån ett tjänstedominant perspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Eriksson; Robin Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Service Management; Service-dominant Logic; Value Creation; Governance; Sustainable Service Ecosystem; Service Ecosystem; Hållbarhet; Tjänstehantering; Tjänstedominant logik; Värdeskapande; Styrning; Hållbart Tjänsteekosystem; Tjänsteekosystem;

  Sammanfattning : Samtidigt som fokuset på hållbarhetsarbete inom organisationer har ökat, har det även resulterat i frågor om hur företag skapar ett hållbart värde. Hållbarhet har definierats utifrån tre grundpelare: miljömässig-, ekonomisk- och socialhållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Från Mörtjuk till Moline : En kvalitativ studie om den svenska amerikautvandringen under 1800-talet som en emancipatorisk handling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Gidvall; [2021]
  Nyckelord :Emancipation; migration; women s history; orientation; freedom; Emancipation; migration; kvinnohistoria; orientering; frihet;

  Sammanfattning : This is a study of a single case of an individual, Karolina Eriksson, who was an immigrant from Sweden to the USA in 1882. By studying her life and experiences, the study aims at increasing the knowledge of the mass emigration of the late 1800’s by looking at it from an emancipatory perspective. LÄS MER