Sökning: "Simon Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Simon Eriksson.

 1. 1. Intangible assets and earnings management : An analysis in an EU context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Simon Björkmo; Magnus Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Accrual-based earnings management; Earnings Management; European Union; Goodwill; Intangible Assets; Invisible Intangible Assets;

  Sammanfattning : The topic of intangible assets in relation to earnings management has been a debated subject for a long time. Different aspects of intangible assets have been thoroughly examined in relationship to earnings management by scholars over the years whether it’s about goodwill from business acquisition, recognition of intangible assets, timely impairments and so on. LÄS MER

 2. 2. Faktorers-, Intressenters- och Institutionella påtryckningars inverkan på Reverserad logistik av mobiltelefoner

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Joacim Eriksson; Simon Wirsenius; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Du ser väl att den är billig, eller? : En studie över chokladförpackningens design kopplat till prisklass

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Camilla Rönnberg Karlsson; Mikaela Westerberg; Simon Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Grafisk Design; Kommunikativ Förpackningsdesign;

  Sammanfattning : Utifrån de teorier som undersökningen har lutat sig mot, stämmer resultatet generellt sätt väl in i det som teorin pekar mot. Genom undersökningen kan man se att de grafiska element som vi analyserats går att koppla till prisklassen.  .. LÄS MER

 4. 4. QC upgrade and verification for HS-Lenti RT Activity Kit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Annie Eriksson; Elisabeth Lööf; Filippa Nilsson; Niklas Eckert Elfving; Sadat Chowdhury; Simon Oscarson; Tove Jonsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this project was to present a cost-efficient quality control routine to ensure thefunctionality of HS-Lenti RT Activity Kit, an ELISA-based kit produced by Cavidi AB, thatscreens for lentiviruses such as HIV. Two main methods for quality control are presented inthis report; acceptance sampling and Statistical Process Control (SPC). LÄS MER

 5. 5. Evolution och teori : En utvärdering av gymnasieelevers kunskaper om evolutionsteorin, naturvetenskaplig teoribildning och sambandet däremellan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Simon Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Evolution; evolutionsteorin naturvetenskapliga teorier; ämnesdidaktik; naturvetenskaplig didaktik; gymnasiet;

  Sammanfattning : Evolutionsteorin är att betrakta på samma sätt som gravitationsteorin eller Einsteins relativitetsteori – ett naturvetenskapligt faktum och en utgångspunkt i biologins kunskapsanspråk. Den har därför en särskilt stark status i den svenska skolans styrdokument och centrala innehåll för både grund- och gymnasieskolan. LÄS MER