Sökning: "Simon Erling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Erling.

 1. 1. Symptomatic Associations between Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder, Trauma, and Posttraumatic Stress Disorder in Children

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Simon Erling; [2017-05-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aimed to assess the symptomatic associations betweenattention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) symptomatology, traumaexposure, and posttraumatic stress disorder (PTSD) symptomatology. Thesample consisted of 16,340 children from a population-based Swedish twinstudy. LÄS MER

 2. 2. En strid ström: En studie om tillväxteffekterna av utländska direktinvesteringar i utvecklingsländer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Simon Ljungqvist; Erling Borén; [2014]
  Nyckelord :FDI; horisontell och vertikal FDI; spillover-effekter; ekonomisk tillväxt; paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks effekten av utländska direktinvesteringar (FDI) på den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländer. Vi undersöker vidare om tillväxteffekten skiljer sig åt beroende på typen av FDI – där studien försöker göra en uppdelning av utländska direktinvesteringar i så kallad horisontell och vertikal FDI. LÄS MER