Sökning: "Simon Granström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Granström.

 1. 1. Critical success factors betydelse för nystartade svenska e-handelsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Johansson; Simon Granström; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; rapid growth; Critical success factors; Social media; E-handel; tillväxt; framgångsfaktorer; marknadsföring; Sociala medier;

  Sammanfattning : Den teknologiska utvecklingen i samhället har lett till en brant ökning i användandet av ehandel. Denna utveckling har bidragit till att konsumenter ställer högre krav på sin shoppingupplevelse och företagen måste nu anpassa sig efter detta. LÄS MER

 2. 2. Regulatorstudie av kylsystem på Rya kraftvärmeverk

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Simon Lehtonen; Martin Granström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER