Sökning: "Simon Gunnarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Simon Gunnarsson.

 1. 1. Lika barn leka bäst : En kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Frida Stigsson; Simon Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Styrelsesammansättning; Heterogenitet; Homogenitet; Gnosjöregionen;

  Sammanfattning : EXAMENSARBETE CIVILEKONOMPROGRAMMET  Författare; Simon Gunnarsson & Frida Stigsson Handledare; Anna Stafsudd  Examinator; Karin Jonnergård   Titel; Lika barn leka bäst- en kvalitativ och kvantitativ studie på styrelser i familjeföretag i Gnosjöregionen.    Bakgrund och problem; Det finns utförlig forskning kring styrelser, familjeföretag och styrelsens sammansättning. LÄS MER

 2. 2. Både upp och ner : En studie av sambandet mellan utdelningsandel och resultattillväxt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jakob Kaya; Simon Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :Utdelning; Utdelningsandel; Nettoresultat; Nettoresultattillväxt;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate whether there is a relation between payout ratio and earnings growth for firms listed on OMXS30 between the years 2008 and 2017. The study aims to investigate the contradiction between established theories and later research. LÄS MER

 3. 3. Virtuella möten - En kvalitativ studie om hur användandet av eCRM påverkar de långsiktiga kundrelationerna inom B2B-företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Diderot; Simon Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :virtuella möten; eCRM; kundrelationer; lojalitet; B2B; relationsmarknadsföring; digitalisering;

  Sammanfattning : Titel: Virtuella möten - En kvalitativ studie om hur användandet av eCRM påverkar de långsiktiga kundrelationerna inom B2B-företag Författare: Rebecca Diderot och Simon Gunnarsson Fråga: Hur påverkar användandet av eCRM utvecklingen av långsiktiga kundrelationer inom B2B-företag? Nyckelord: virtuella möten, eCRM, kundrelationer, lojalitet, B2B, relationsmarknadsföring, digitalisering Bakgrund: Affärsresor för att skapa och upprätthålla kundrelationer utgör en betydande kostnad för företag såväl som den negativa påverkan på miljön. Med en blixtande framfart går teknologin för virtuella möten framåt och de blir alltmer integrationsvänliga och levande. LÄS MER

 4. 4. Kön i minoritet : En jämförelse mellan manliga socialsekreterare och kvinnliga poliser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johan Augustsson; Simon Gunnarsson; [2015]
  Nyckelord :Male social worker; female police officers; gender atypical; gender identity; stereotype; identity; gender; social work;

  Sammanfattning : Traditionally and historically certain jobs have been recognized as male or female professions leading to the assumption that the barrier crossing men and women working in these gender atypical jobs are being less masculine and less feminine. The aim of this study is to examine similarities and differences among male social workers and female police officers in the experience of being a gender minority in their workplace and how it effects the construction of their gender identity. LÄS MER

 5. 5. Diagnosticering av muskelbristning med mikrovågor

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Alexander Berg; Sofie Gunnarsson; Anton Lord; Max Löfvall; Simon Nilsson; Johnny Truong; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER