Sökning: "Simon Halt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Halt.

 1. 1. Två-fas extraktion av polyfenoler från blåbär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Simon Vikström; [2017]
  Nyckelord :blåbär; polyfenol; antocyanin; två-fas extration; RBR; natriumfosfat; ammoniumsulfat;

  Sammanfattning : I de svenska skogarna produceras det varje år ca 250 000 ton blåbär och av det tillvaratas endast ca 7 %. Blåbär innehåller höga halter av antocyanin vilket är väldigt attraktivt på hälsokostmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Skördeintensitetens inverkan på kolbalansen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Emil Brangenfeldt; Simon Bylund; [2013]
  Nyckelord :Kollagring; Bioenergi; Nettoupptag; Skogsbränsle; Växthuseffekten;

  Sammanfattning : Syftet med dessa simuleringar är att klargöra hur olika skördeintensiteter påverkar kollagret över tiden och därmed klimatet genom varierande grader av biomassauttag. I arbetet redovisas simuleringar på fastighetsnivå som gjorts i Heureka-PlanWise för en granskog med boniteten G30. LÄS MER