Sökning: "Simon Halt"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Simon Halt.

 1. 1. Zero-Knowledge Agent Trained for the Game of Risk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och system

  Författare :Simon Bethdavid; [2020]
  Nyckelord :Deep Reinforcement Learning; Zero-Knowledge Agent; AlphaZero; Expert Iteration; Risk;

  Sammanfattning : Recent developments in deep reinforcement learning applied to abstract strategy games such as Go, chess and Hex have sparked an interest within military planning. This Master thesis explores if it is possible to implement an algorithm similar to Expert Iteration and AlphaZero to wargames. LÄS MER

 2. 2. Två-fas extraktion av polyfenoler från blåbär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Simon Vikström; [2017]
  Nyckelord :blåbär; polyfenol; antocyanin; två-fas extration; RBR; natriumfosfat; ammoniumsulfat;

  Sammanfattning : I de svenska skogarna produceras det varje år ca 250 000 ton blåbär och av det tillvaratas endast ca 7 %. Blåbär innehåller höga halter av antocyanin vilket är väldigt attraktivt på hälsokostmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Skördeintensitetens inverkan på kolbalansen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Emil Brangenfeldt; Simon Bylund; [2013]
  Nyckelord :Kollagring; Bioenergi; Nettoupptag; Skogsbränsle; Växthuseffekten;

  Sammanfattning : Syftet med dessa simuleringar är att klargöra hur olika skördeintensiteter påverkar kollagret över tiden och därmed klimatet genom varierande grader av biomassauttag. I arbetet redovisas simuleringar på fastighetsnivå som gjorts i Heureka-PlanWise för en granskog med boniteten G30. LÄS MER