Sökning: "Simon Ishak"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Ishak.

 1. 1. Cross-plattform-, Native- eller webbapplikationer - Valet som utvecklare gör

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Simon Ishak; Anush Mkhitaryan; Shabir Rezai; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Framtidens tränare - ur ett föreningsperspektiv

  L3-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Tränarlänken; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Tränarlänken; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Tränarlänken; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Tränarlänken

  Författare :Ali Amini; Henrik Forsberg; Jonny Ishak; Simon Rasmussen; [2010]
  Nyckelord :idrottstränare; idrottsföreningar; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte & FrågeställningarSyftet med detta projekt är att undersöka vilken bakgrund en tränare i svenska idrottsföreningar förväntas ha i framtiden.Målsättningen är att kartlägga vilken typ av krav och förväntningar som kommer att finnas på framtidens anställda tränare inom svenska idrottsföreningar. LÄS MER