Sökning: "Simon Iversen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Iversen.

  1. 1. Kan en köpare lita på en säljarbesiktning?

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :David Romero; Simon Iversen; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Att göra en besiktning av en fastighet har sedan länge varit en vanlig och viktig del i processen gällande fastighetsöverlåtelser. Besiktningen syftar till att göra en byggteknisk undersökning av fastigheten för att få en uppfattning om fastighetens skick och påvisa eventuella fel och brister. LÄS MER