Sökning: "Simon Iversen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Simon Iversen.

 1. 1. Logos som frälsningsredskap? Kopplingar mellan soteriologi och Jesus som Guds "Logos". : En studie av Logos-begreppet i Johannesevangeliet och Jakobsbrevet.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :Simon Iversen; [2019]
  Nyckelord :Logos; Frälsning; Soteriologi; Kosmologi; Johannes prologen; Johannesevangeliet; Jakobsbrevet; Jesus; Bibelvetenskap; Exegetik; Joh 1:1-14; 4:37; 5:24; 8:51; Jak 1:18; 1:21; 1:22; 1:23;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska betydelsen av Logos-begreppet hos två nytestamentliga författare, och sedan ta ställning till om det finns någon koppling mellan texternas användning av begreppet. Vid jämförelsen av Logos-begreppet kommer jag fram till att de båda författarna använder sig av Logos, dels på liknande sätt, men att de skiljer sig på vissa saker. LÄS MER

 2. 2. Paulus och dopet. : En analys av dopet i Romarbrevet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :Simon Iversen; [2018]
  Nyckelord :Dop; Paulus; Kristus; Adam; bibelvetenskap; Romarbrevet; argumentation;

  Sammanfattning : Hur använder sig Paulus av dopet i sin argumentation och vad är dopets funktion i Romarbrevet 5:12-6:14? Jag delade in Romarbrevet 5:12-6:14 i mindre delar för att kunna göra mindre analyser av Paulus argumentation. Genom att fokusera på hur Paulus argumenterar, och ta fasta på nyckeltermer kunde jag se vad som var Paulus påståenden och hur han argumenterar för dessa. LÄS MER

 3. 3. Kan en köpare lita på en säljarbesiktning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :David Romero; Simon Iversen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att göra en besiktning av en fastighet har sedan länge varit en vanlig och viktig del i processen gällande fastighetsöverlåtelser. Besiktningen syftar till att göra en byggteknisk undersökning av fastigheten för att få en uppfattning om fastighetens skick och påvisa eventuella fel och brister. LÄS MER