Sökning: "Simon Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Simon Jönsson.

 1. 1. När ett barn blir obotligt sjukt i cancer : En kvalitativ litteraturstudie om palliativ vård ur ett familjeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Göthberg; Simon Jönsson; [2021]
  Nyckelord :barncancer; familjens upplevelser; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen ungefär 300 barn av cancer. De vanligaste formerna av barncancer är leukemier samt tumörer i hjärna och ryggmärg. 80% av barnen idag överlever sin barncancer. Men alla familjer har inte samma tur och ibland kan barnet inte botas och avlider. LÄS MER

 2. 2. Ambulanspersonalens erfarenhet av att bemöta närstående där hjärt-lungräddning avbrutits i hemmet – en fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Niklas Jönsson; Simon Lysell; [2018]
  Nyckelord :Fenomenografi; erfarenhet; närstående; hjärtstopp; hjärt-lungräddning; bemötande; behandlingsstopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Europa drabbas, årligen, ca 275 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. Hjärtstopp är ett tillstånd som bedöms av ambulanspersonal enligt fastställda behandlingsriktlinjer. Tillståndet behandlas med hjärt- och lungräddning enligt gällande algoritm för den specifika regionen. LÄS MER

 3. 3. Abstract Visualization of Algorithms and Data Structures

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Dennis Jönsson; Johan Gerdin; Ivar Josefsson; Simon Smith; Richard Sundqvist; [2017-01-13]
  Nyckelord :Algorithm Visualization; AV; Program Visualization; PV; Education; Visualization Tool;

  Sammanfattning : Within the field of visualization it is common to distinguish between AlgorithmVisualization (AV) and Program Visualization (PV). AV uses high level abstractions to demonstrate how algorithms works, while PVs are debugger-like and display low level information about programs. LÄS MER

 4. 4. Limiting Spectral Distribution and Capacity of MIMO Systems

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Simon Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Random Matrices; Statistical Theory; MIMO systems; Wigner Matrices; Wishart Matrices; Spectral Distribution; Channel Capacity;

  Sammanfattning : In this thesis we will brush through fundamental multivariate statistical theory and then present MIMO-systems briefly in order to later calculate the channel capacity of a MIMO system. After theory has been presented we will then look at different properties of the channel capacity and then investigate a supposed MIMO system dataset and use standardized methods to verify it’s model. LÄS MER

 5. 5. Uppföljning av skuthantering i Aitik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Simon Jönsson; Albert Olsson; [2017]
  Nyckelord :Boulders; Boulderhandling; Examensarbete; Aitik; Skuthantering; Dagbrott; Skut; Ekonomisk hantering av skut; tidsstudie; gränshalter; produktionspåverkan; skutknackning; malmvärde;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om att följa upp skuthantering i Aitik och dess ekonomiska påverkan, Aitik är en dagbrottsgruva som ligger i Gällivares kommun. Skut är ett bergblock som är större än 1 m3 och är ett återkommande problem då de orsakar störningar i produktionsflödet. LÄS MER