Sökning: "Simon Johansen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Johansen.

 1. 1. Framgångsfaktorer för en lyckad partnering – Entreprenörens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Patrik Eklund; Simon Strandevall; [2018]
  Nyckelord :Partnering. Framgång. Faktorer. Parametrar. Lyckat. Projekt;

  Sammanfattning : Partnering omvandlar ett projekt med flera involverade företag till ett temporärt gemensamt företag, “projektet AB”. – Johan Johansen    Någon behöver en byggnad uppförd, ett byggföretag åtar sig uppdraget och när det är färdigt får de betalt. Så har det varit i flera hundra år. LÄS MER

 2. 2. Formation of super-Earths via pebble accretion onto planetesimals

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Daniel Mikkola; [2015]
  Nyckelord :planet; formation; planet formation; exoplanets; pebble; accretion; pebble accretion; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Data from NASA's Kepler space telescope, which searches for exoplanets via the transit method, produced 1108 new planetary candidates in 2013 with a total of 91% being smaller than Neptune in size. These were mostly super-Earths, terrestial planets between Earth and Neptune in size, with orbits around 10 days. LÄS MER