Sökning: "Simon Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden Simon Johansson.

 1. 1. O, kunde vi nå åter till vår bas, nu när vi upptäckt vad vår rädsla är: en liten blåsa i Sveriges andes glas - Hur kollektiva rädslor uttrycks i samtida svenska science fiction filmer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Simon Johansson; Simon Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Proteintillskott eller inte? : en studie om intag av protein och inställningen till proteintillskott hos styrketränande män

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Simon Johansson; Marcus Dickson; [2020]
  Nyckelord :Exercise; eating registration; food supplements; protein; attitude; Träning; kostregistrering; kosttillskott; protein; inställning;

  Sammanfattning : Inledning: Den svenska träningstrenden fortsätter enligt stadiums årliga undersökning om svenskarnas träningsvanor. Enligt Livsmedelsverket är kosttillskott ett komplement som ska konsumeras utöver den vanliga kosten, och motiveringen till att idrottare använder kosttillskott är exempelvis för att skydda hälsa och prestation. LÄS MER

 3. 3. Teamwork Equals Dreamwork : A Survey-based Study of Second-language Students’ Speaking Anxiety in Upper Secondary School

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Simon Johansson Arola; Ahmed Karkoukli; [2020]
  Nyckelord :Speaking anxiety; Group-work; Group discussions; Classroom furniture; Inhibition;

  Sammanfattning : This survey-based study aimed to find out how to reduce speaking anxiety amongst second-language students attending two different upper secondary schools in Halmstad, Sweden. The survey participants were in their first and second years of upper secondary school and attending English 5 and 6 courses. LÄS MER

 4. 4. How to develop financial services by incorporating a job-centric approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :DANIEL JOHANSSON; SIMON ROMBY; [2020]
  Nyckelord :Commissioned research; Innovator’s dilemma; Investment banking; Job-centric; Jobs-to-be-done; Investeringsbanker; Uppdragsanalys; Jobbcentrerad strategi; Innovation;

  Sammanfattning : The financial industry is and have been going through a transformation due to digitalisation and globalization, recently breaching the long unaffected investment banking sector. Together with the implementation of the MiFID II regulation, which has been a catalyst for investment banks, this has led to increasing competition in the sector. LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens upplevelse av hot och våld inom akutsjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Johansson; Simon Gahn-Fröjd; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion - Sedan 1980-talet har andelen förvärvsarbetande som blivit utsatta för hot eller våld mer än fördubblats med ökning från 2 till 5 %. Akutmottagningar har identifierats som en högriskmiljö för våld på arbetsplatsen och akutsjuksköterskor är de som blir mest utsatta. LÄS MER