Sökning: "Simon Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Simon Johansson.

 1. 1. Analys av kredit- och ränterisk över konjunkturcykler - En studie av amerikanska företagsobligationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Boström; Emil Johansson; [2019-07-09]
  Nyckelord :US Corporate bonds; Credit spread; Credit rating; Volatility; Contingent claims pricing model;

  Sammanfattning : In recent years, the market for US corporate bonds has recovered from the financial crisis in 2008. Since the credit spread is of great importance to many stakeholders, this thesis has been written with the purpose to examining the underlying factors that affect the credit spread for US corporate bonds. LÄS MER

 2. 2. Hur fungerar Birgitta och Noel i en arbetsgrupp? : - En kvalitativ uppsats om samspel, konflikter och utveckling hos grupper med olika generationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Astrid Ernstsson; Simon Rissler; Oliver Johansson; [2019]
  Nyckelord :Grupper; arbetsgrupper; gruppdynamik; grupputveckling; konflikthantering; generationer; baby boomers; generation X; generation Y; generation Z och multigenerationella grupper;

  Sammanfattning : Det finns en hel del genomgående forskning kring hur arbetsgrupper fungerar. Angående fenomenet generationer finns det även relativt mycket forskning, dock är den forskningen främst ifrån USA. Går vi vidare till hur olika generationer fungerar i arbetsgrupp, speciellt i en svensk kontext, finner vi däremot en kunskapslucka. LÄS MER

 3. 3. With a little help from my friends

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Axel Johansson; Simon Grundtman; [2019]
  Nyckelord :Remittances; Economic Growth; Panel Data; Development; Business and Economics;

  Sammanfattning : Received remittances around the world has experienced a large increase during the last decades. This study investigates the effect that remittances have on economic growth, by using annual panel data from 81 countries from the last four decades. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitets påverkan på elevers matematikresultat : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Oscar Cederbank; Simon Johansson; [2019]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; matematikresultat; skolresultat; elever; skolan; skolresultat;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet utöver den ordinarie tiden i ämnet idrott och hälsa har implementerats runt om i landet på olika skolor. Dessa implementeringar har genomförts i hopp om att bland annat förbättra elevers skolresultat. I konversation med verksamma lärare har förvirring uttryckts kring vad det finns för belägg för detta. LÄS MER

 5. 5. Brand Knowledge : An exploratory study on whether demographic factors affect consumer brand knowledge of a company which practices a standardized targeting strategy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Magdalena Kaminskaite; Simon Johansson; [2019]
  Nyckelord :: Brand Equity; Brand Knowledge; Gaming Equipment Industry; Razer Inc.; Standardized Marketing;

  Sammanfattning : Globalization is here to stay, and with an increasing number of brands deciding to test their fortune abroad, the importance of branding increases alike. The choice of globalizing a brand comes with potential financial benefits but it is not done without considerable effort. LÄS MER