Sökning: "Simon Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden Simon Johansson.

 1. 1. Visualisering av referenser i Python – Utvecklandet av LearnyPy, en webbapplikation för att främja undervisningen av programmering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Moa Berglund; Saga Hassellöf; Simon Johansson; Alex Phu; Vera Svensson; Yenan Wang; [2023-03-03]
  Nyckelord :Undervisning; Python; Skulpt; referens; programmering; webbapplikation; graf; visualisering;

  Sammanfattning : Att förstå hur variabler och objekt relaterar till varandra kan vara svårt för nybörjare inom programmering. Behovet av utbildade programmerare växer och effektiva redskap för att undervisa programmering är därför önskvärt. LÄS MER

 2. 2. Investigation of Financial Conditions for Electric and Hybrid Aircraft in Commercial Aviation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Simon Ericson; Oscar Johansson; [2023]
  Nyckelord :elflygplan; hybridflygplan; Investeringskalkyl; nuvärde; regionalflyg; electric aircraft; hybrid aircraft; capital budget; net present value;

  Sammanfattning : Under de senaste Ã¥ren har flygets klimatpÃ¥verkan blivit alltmer uppmärksammad för att den, precis som annan klimatpÃ¥verkan, behöver minska. Samtidigt väntas flygresandet öka de kommande Ã¥ren och flyget är en viktig faktor för ekonomisk tillväxt i världen. LÄS MER

 3. 3. Implementeringen av autonoma truckar på Bäckebols paketavdelning. : En studie som vägleder terminalen Bäckebol i sitt arbete med implementeringen av autonoma truckar.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Simon Johansson; Benjamin Stade; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The questions for the study are what kind of warehouse layout and strategies the Bäckebol terminal, which is part of the DB Schenker group, can use for when introducing autonomous trucks. This is to optimize the value of the autonomous trucks and to analyze whether a warehouse layout and strategy work can lead to winning competitive advantages. LÄS MER

 4. 4. Fallstudie om resurs- och kostnadseffektiviteten för logistiklösningen på byggprojektet Elisabeths port

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Johansson; Samuel Johansson; [2023]
  Nyckelord :Bygglogistik. Resurseffektivitet. kostnadseffektivitet;

  Sammanfattning : The construction sector is an important industry that contributes to societal development by providing housing, public buildings, and infrastructure. To meet the high demand for construction while maintaining high quality and short project times,one needs to tackle one of the industry's major problems: waste. LÄS MER

 5. 5. Maskininlärning & Random Forest: Överträffar traditionella kreditmodeller

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Simon Johansson; [2023]
  Nyckelord :Altman Z-Score; Random Forest; Machine Learning; Bankruptcy prediction; Business and Economics;

  Sammanfattning : The Altman Z-Score model is one of the most famous models för predicting bankruptcy and measuring financial distress for companies. It uses multivariate discriminant analysis to classify companies in three different groups based on their calculated Z-Score. LÄS MER