Sökning: "Simon Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Simon Jonsson.

 1. 1. Learn by Doing Psychology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Simon Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Active learning; classroom material for psychology; experiential learning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to review material from the scientific field of psychology and where appropriate adapt it to experiential and active learning classroom experiences. The study is conducted in order to meet the Swedish curriculum for gymnasium and the courses Psychology 1 and 2. LÄS MER

 2. 2. Diffusionskapacitet hos elitidrottare och kontroller före och efter ansträngning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Biomedicinsk laboratorievetenskap

  Författare :Simon Jonsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Playing Atari Breakout Using Deep Reinforcement Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonas Nils Martin Lidman; Simon Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Reinforcement learning; CartPole; Breakout; DQN;

  Sammanfattning : This report investigates the implementation of a Deep Reinforcement Learning (DRL) algorithm for complex tasks. The complex task chosen was the classic game Breakout, first introduced on the Atari 2600 console.The selected DRL algorithm was Deep Q-Network(DQN) since it is one of the first and most fundamental DRL algorithms. LÄS MER

 4. 4. Konceptutformning för ökad terrängförmåga inom räddningstjänsten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Simon Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Terrängfordon; Bandvagn; Räddningstjänst;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar framtagandet av ett antal digitala konceptmodeller i CAD-programvaran CATIA, där lastväxlarmoduler med primärt fokus mot räddningstjänstens arbete behandlats. Modulerna är även applicerbara mot BAE Systems Hägglunds civila bandvagnssystem Beowulf. LÄS MER

 5. 5. QC upgrade and verification for HS-Lenti RT Activity Kit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Annie Eriksson; Elisabeth Lööf; Filippa Nilsson; Niklas Eckert Elfving; Sadat Chowdhury; Simon Oscarson; Tove Jonsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this project was to present a cost-efficient quality control routine to ensure thefunctionality of HS-Lenti RT Activity Kit, an ELISA-based kit produced by Cavidi AB, thatscreens for lentiviruses such as HIV. Two main methods for quality control are presented inthis report; acceptance sampling and Statistical Process Control (SPC). LÄS MER