Sökning: "Simon Karlström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Karlström.

  1. 1. E-handelns framgångsfaktorer i integration med en ökad digitaliserad supply chain : En kvalitativ studie om e- handelsprocesser inom framgångsrika svenska företag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Rebecka Eliasson; Simon Karlström; [2019]
    Nyckelord :supply chain management; kundrelation; e-handelns framgång; digital supply chain management;

    Sammanfattning : Digitaliseringen har vuxit mer än någonsin de senaste åren och är något som även beräknas fortsätta att utvecklas. Ny teknologi och nya möjligheter dyker upp på marknaden och företag står inför skiftande trender hela tiden. LÄS MER