Sökning: "Simon Klint"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Klint.

 1. 1. Produktutveckling av armstödsjusteringen på kontorsstol :

  M1-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Kerstin Klint; Simon Wermelin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The report covers a bachelor’s degree project in mechanical engineering with a focus on product development and design at School of Engineering, Jönköping University. The thesis was carried on behalf of Flokk AB, which is a market-leading company that produces furniture for offices. LÄS MER

 2. 2. Energiövervakning och styrning av snarta hem

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Simon Klint; Magnus Laveskog; [2014]
  Nyckelord :Energy monitoring; current measuring; voltage measuring; power analysis; smart homes; controlling; monitoring; Energiövervakning; strömmätning; spänningsmätning; elmätning; mätning; elnätsanalys; smarta hem; styrning; övervakning;

  Sammanfattning : Energimätning och övervakning kan bidra till minskad energiförbrukning genom att hjälpa en användare att ta beslut över energianvändandet. Valet av examensarbete gjordes p.g.a. LÄS MER