Sökning: "Simon Knutsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Simon Knutsson.

 1. 1. Modular Communications Relay for Autonomous Quarry Operation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Simon Knutsson; Daniel Larmark; [2018]
  Nyckelord :Automation; Communications platform; Quarry; Open-pit mining; Construction Equipment; Automation; Kommunikations plattform; Bergtäkt; Gruvindustrin; Bygg-och Anläggningsutrustning;

  Sammanfattning : Today’s quarries face a change in the operational processes, where the development of automated transport systems and machines have intensified the necessity for reliable and stable data transfer. Within the dynamic environment, with piles building up suddenly, frequently changing mining faces due to blasting, as well as a frequently changing general environment that affect the network coverage negatively, there is a need for a solution that can adapt to the changing environment. LÄS MER

 2. 2. Spårbarhet av transmissionsartiklar

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Erik Knutsson; Simon Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Rationell plattläggning. Studie av ett arbetsmoment

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Simon Knutsson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kvinnan som förövare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktoria Lundborg; [2003]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Synen på kriminella kvinnor har förändrats över tiden, liksom andelen kvinnor som dömts för brott. Den första att skriva om kriminella kvinnor var kriminologen Cesare Lombroso som publicerade ett verk kring detta ämne redan år 1893. LÄS MER