Sökning: "Simon Kotlinski"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Kotlinski.

  1. 1. En studie i kodkvalitet vid applikationsutveckling för Android

    Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

    Författare :Simon Kotlinski; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : De senaste åren har en ny form av mjukvaruprodukt vuxit fram, nämligen denmobila applikationen till smarta telefoner med operativsystemen Android och iOS.En del applikationsprojekt blir kampanjer på några veckor medan en del blir långlivadeapplikationer som lever över flera år. LÄS MER