Sökning: "Simon Kraft"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Simon Kraft.

 1. 1. Rock cavern as thermal energy storage

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Simon Berglund; [2020]
  Nyckelord :Rock cavern; Waste heat; District heating; Intermittent operation; Sustainability; Heat storage; Carbon dioxide reduction; Bergrum; Spillvärme; Fjärrvärme; Intermittent drift; Hållbarhet; Värmelagring; Koldioxid reducering;

  Sammanfattning : In the fall of 2019, a comprehensive idea study was conducted on heat storage in two rock caverns located at Näsudden in Skelleftehamn and was part of the project course "Energiteknik, huvudkurs" at Luleå University of Technology. This idea study investigated the conditions of using waste heat from Boliden AB:s copper smeltery (Rönnskär) and storing this waste heat in two rock caverns and use them as seasonal thermal storage tanks, with the purpose of using the heat in the nearby district heating network, thus replacing some of the oil burned at Rönnskär. LÄS MER

 2. 2. Marknadshyra på nyproduktion : Behålla presumtionshyror eller avreglera?

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Wassberg; Simon Sand; [2019]
  Nyckelord :Rental market; Presumtionshyra; Market rent; Free rental arrangement; Januariavtalet; Hyresgästföreningen; Hyresmarknaden; Presumtionshyra; Marknadshyra; Fri hyressättning; Januariavtalet; Hyresgästföreningen;

  Sammanfattning : In January 2019 the Swedish government created an agreement called “Januariavtalet” as a result of the 2018 election. Part of this agreement includes that they want to introduce market rent in the new-built part of the market. LÄS MER

 3. 3. Spelpositionens effekt på riktningsförändring och löphastighet i samband med smålagspel. : En observationsstudie på svenska manliga elitfotbollsspelare.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Simon Åberg; [2018]
  Nyckelord :Small sided games; SSG; Change of direction; Soccer;

  Sammanfattning : Högintensiva aktioner är tydliga markörer för bra prestationer i fotboll. Exempel på högintensiva aktioner med bevisad koppling till prestation är riktningsförändringar och sprinter. Det är dock fortfarande oklart hur de olika spelpositionerna påverkar kravbilden för spelarna. LÄS MER

 4. 4. Batterier i elnätet : Analys för användning vid driftstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Simon Malmqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The energy consumption in Sweden has risen remarkably over the last 40 years and the society is more and more dependent on electricity to maintain socially important functions. Authorities, grid-owners and consumers are increasing their demands for a more secure energy delivery. LÄS MER

 5. 5. Pulp mill heat and mass balance model : Exploring the benefits and possibilities of process modelling as an applied method in a case study

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Simon Mählkvist; Netzell Pontus; [2018]
  Nyckelord :Energy balance model; kraft pulping; component based modeling; heat and mass balance model; digester model; impregnation vessel model; chip steaming and feeding model;

  Sammanfattning : This thesis focused on the modelling of a pulping process. The purpose was to see if an accurate model can be crated based on relatively simple premises and if the errors can be identified or analysed. To realise this, the authors conducted a literature study to identify the current state of the art regarding the chemical pulping process. LÄS MER