Sökning: "Simon Kraft"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Simon Kraft.

 1. 1. Spelpositionens effekt på riktningsförändring och löphastighet i samband med smålagspel. : En observationsstudie på svenska manliga elitfotbollsspelare.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Simon Åberg; [2018]
  Nyckelord :Small sided games; SSG; Change of direction; Soccer;

  Sammanfattning : Högintensiva aktioner är tydliga markörer för bra prestationer i fotboll. Exempel på högintensiva aktioner med bevisad koppling till prestation är riktningsförändringar och sprinter. Det är dock fortfarande oklart hur de olika spelpositionerna påverkar kravbilden för spelarna. LÄS MER

 2. 2. Batterier i elnätet : Analys för användning vid driftstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Simon Malmqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The energy consumption in Sweden has risen remarkably over the last 40 years and the society is more and more dependent on electricity to maintain socially important functions. Authorities, grid-owners and consumers are increasing their demands for a more secure energy delivery. LÄS MER

 3. 3. Pulp mill heat and mass balance model : Exploring the benefits and possibilities of process modelling as an applied method in a case study

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Simon Mählkvist; Netzell Pontus; [2018]
  Nyckelord :Energy balance model; kraft pulping; component based modeling; heat and mass balance model; digester model; impregnation vessel model; chip steaming and feeding model;

  Sammanfattning : This thesis focused on the modelling of a pulping process. The purpose was to see if an accurate model can be crated based on relatively simple premises and if the errors can be identified or analysed. To realise this, the authors conducted a literature study to identify the current state of the art regarding the chemical pulping process. LÄS MER

 4. 4. Design of Power Off Brake : Utveckling av testutrustning

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Simon Berglund; Joel Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :elektromagnetisk; broms; testrigg; testutrustning;

  Sammanfattning : The goal with this thesis is to find together with Saab Avionics Systems the correlation between applied current, air gap and forces that a brake with an electromagnetic release function have. This is achieved through theoretical calculations and practical tests. LÄS MER

 5. 5. Battery- and Degradation Modeling of Hybrid Electric Heavy-Duty Long Hauler

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Simon Laestander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER