Sökning: "Simon Kristoffersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Kristoffersson.

 1. 1. En jämförelse av implementering av ERTMS mellan Sverige och Holland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Simon Kristoffersson; Filip Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :ertms; e2; etcs; implementering; sverige; holland; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To ease railway traffic between countries in Europe, EU have decided that a new common signalling system should be implemented. This new signalling system is ERTMS, which is a shortening for European Rail Traffic Management System. LÄS MER

 2. 2. Det nya hotsamhället : Hur hotsamhället, politics of fear och culture of fear påverkar den svenska mediediskursen om terrorism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Simon Kristoffersson; [2016]
  Nyckelord :Terrorism; medier; mediediskurs; diskursanalys; hotsamhället; politics of fear; culture of fear; discourse of fear;

  Sammanfattning : Abstrakt På morgonen 22 mars 2016 gjorde sig den jihadistiska terrorismen återigen påmind i Europa. Två snabbt på varandra följande dåd skakade om Bryssel – och Europa. 35 personer miste livet och dåden kom enligt medierapporteringen inte som en överraskning. LÄS MER