Sökning: "Simon Kristoffersson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Simon Kristoffersson.

 1. 1. Övergång i matematikstudier mellan gymnasiet och högskolan : Svårigheter med att matematiska resurser försvinner samt att andra byter skepnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Simon Kristoffersson; [2020]
  Nyckelord :Matematik; gymnasiet; högskolan; grafräknare; formelblad; läromedel;

  Sammanfattning : Det har återkommande rapporterats om att nybörjare vid högskolan har svaga förkunskaper i matematik. Detta tros bero på flera olika faktorer, dels att innehållet i matematik skiljer mellan gymnasiet och högskolan samt att potentiella resurser så som läraren, läroboken och digitala hjälpmedel ska användas på delvis nya sätt vid högskolan (Filipsson & Thunberg, 2005a; Stadler, 2009). LÄS MER

 2. 2. Spelkänslans påverkan på prestation : Har kameraskakningar en påverkan på hur bra en spelare presterar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anna Kristoffersson; Simon Ahlback Kindestam; [2020]
  Nyckelord :Spelkänsla; flow; flow-teori; prestation; stress; spelupplevelse; kameraskakningseffekter; prestationsångest; spelpoleringseffekter;

  Sammanfattning : Målet med denna studie var att undersöka om spelpoleringseffekter kan påverka spelares prestation. I detta arbete undersöktes specifikt kameraskakningar, och hur en liten skillnad på en effekt som används för att ändra spelarens uppfattning av spelet, kan påverka hur snabbt spelaren klarar spelets utmaningar. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av implementering av ERTMS mellan Sverige och Holland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Simon Kristoffersson; Filip Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :ertms; e2; etcs; implementering; sverige; holland; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To ease railway traffic between countries in Europe, EU have decided that a new common signalling system should be implemented. This new signalling system is ERTMS, which is a shortening for European Rail Traffic Management System. LÄS MER

 4. 4. Det nya hotsamhället : Hur hotsamhället, politics of fear och culture of fear påverkar den svenska mediediskursen om terrorism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Simon Kristoffersson; [2016]
  Nyckelord :Terrorism; medier; mediediskurs; diskursanalys; hotsamhället; politics of fear; culture of fear; discourse of fear;

  Sammanfattning : Abstrakt På morgonen 22 mars 2016 gjorde sig den jihadistiska terrorismen återigen påmind i Europa. Två snabbt på varandra följande dåd skakade om Bryssel – och Europa. 35 personer miste livet och dåden kom enligt medierapporteringen inte som en överraskning. LÄS MER