Sökning: "Simon Linden"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Simon Linden.

 1. 1. Managing Telework: Investigating Possibilities of Telework for Modern Organizations

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :ADAM LINDÉN; SIMON OLJEMARK; [2018]
  Nyckelord :Telework; telecommuting; work-life balance; commuting; IT; Telework; distansarbete; balans; arbetsliv; privatliv; pendling; ITinfrastruktur;

  Sammanfattning : Telework is a method of work that lets employees work from other places than the central office. With the world becoming more digitized, technology is becoming mobile and people become accessible wherever they are located. There are many benefits with Telework, but also many challenges that need to be taken into consideration. LÄS MER

 2. 2. Cloud Computing – A review of Confidentiality and Privacy

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Simon Lindén; [2016]
  Nyckelord :Cloud computing; security; confidentiality; privacy; mitigation;

  Sammanfattning : With the introduction of cloud computing the computation got distributed, virtualized and scalable. This also meant that customers of cloud computing gave away some of their control of their system. That led to a heighten importance of how to handle security in the cloud, for both provider and customer. LÄS MER

 3. 3. Lärplattformar i skolan - En studie av lärares användaracceptans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Simon Lagos Sallhed; Daniel Lindén; Joel Pennegård; [2015]
  Nyckelord :användaracceptans; lärplattform; learning management systems; LMS; lärare; gymnasieskola; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Idag använder sig en majoritet av alla svenska grund- och gymnasieskolor av en lärplattform. En lärplattform är mjukvara som stödjer både det administrativa och pedagogiska arbetet och används bland annat till kommunikation, bedömning och till att tillhandahålla material i undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring i en mångkulturell värld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pierre Lindén; Simon McMullen; [2014]
  Nyckelord :Individualism-Kollektivism; Kultur; Marknadsföring; Tvärkulturell studie; Horisontellt-Vertikalt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur den nationella kulturen påverkar marknadsföringens utformning. Vi har använt oss av tre kulturella dimensioner – horisontell individualism, vertikal individualism samt vertikal kollektivism – för att se om det finns spår av de attribut som representerar de kulturella dimensionerna i marknadsföringen. LÄS MER

 5. 5. Inrapporteringsprocessen av förädlingskostnader för Scanias kalkylbilar

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Alexandra Lindén; Simon Petren; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER