Sökning: "Simon Linderholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Linderholm.

  1. 1. Vinstdelningssystem i advokatbyråer - systemets påverkan på byrån

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Simon Linderholm; Cecilia Kroon; [2004]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Vinstdelningssystem i advokatbyråer är mindre omdiskuterat änersättningar i mer traditionellt organiserade företag. Systemen anses dock ha en stark påverkan påorganisationen och intresset för ämnet är stort, både bland byråer och i media. LÄS MER