Sökning: "Simon Möller"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Simon Möller.

 1. 1. The impact of the Fehmarn Belt link on modal choice - An investigation of potential modal shift on Sweden’s foreign trade

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Robertsson; Simon Möller; [2020-06-22]
  Nyckelord :Cross-border barriers; Fehmarn Belt tunnel; Intermodality; Modal choice; TEN-T;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Barocktakstolar i Sverige : en byggnadsteknisk och arkitektonisk dokumentation och analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Simon Ståhlkrantz; Ossian Möller; [2019]
  Nyckelord :Baroque roof trusses; Historical roof constructions; LiDAR scanning; Building survey; Kalmar Rådhus; Skoklosters slott; Falu Kristine kyrka; Salnecke slott; Barocktakstolar; Historiska takkonstruktioner; LiDAR-skanning; Byggnadsundersökning; Kalmar Rådhus; Skoklosters slott; Falu Kristine kyrka; Salnecke slott;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar takstolar från 1500-, 1600- och 1700-tal i barockstil. Syftet är att undersöka och analysera barocktakstolar samt bidra till en ökad kunskap inom området. LÄS MER

 3. 3. Första-Fjärde AP-fonden: Riskjusterad avkastning och risk 2001-2017

  Kandidat-uppsats,

  Författare :David Eliasson; Simon Möller; [2018-07-11]
  Nyckelord : AP-fonderna ; Swedish Pension System; Pension funds; Risk-adjusted Return; Risk Analysis; Diversification; Sharpe Ratio; Fama-French three-factor model;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether the four Swedish public pension fundsAP1-4 contribute to the stability of the pension system by evaluating their mandate as formulated in the law. The thesis contributes to the existing literature regarding the Swedish pension system through an investigation of the performance and risk level of the funds during the period 2001-2017. LÄS MER

 4. 4. Egenvårdsförmåga hos personer med depression : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Simon Bybro Möller; Linus Pettersson; Rasmus Berglund; [2018]
  Nyckelord :Self-care; Personal Conditions; Control; Fear; Support; Nursing; Egenvård; Personliga förutsättningar; Kontroll; Rädsla; Stöd; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Depression is a mental illness that can affect all people. The causes of people having depression vary and depend on several factors. Depression is a disease that affects life in many ways. Nursing care in depression is based on managing and teaching to help the patient achieve self-management. LÄS MER

 5. 5. Hetare med HIIT eller lite mer av LIT?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Filip Möller; Simon Stenkvist; [2014-08-27]
  Nyckelord :High intensity interval training; High intensity training; endurance training; högintensiv träning; intervallträning; lågintensiv träning; uthållighetsträning; löpning; maximal syreupptagningsförmåga; kondition; åstrandtestet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Högintensiv intervall träning (HIIT) har i tidigare studier visat sig vara mer effektiv för att öka den maximala syreupptagningsförmågan (VO2Max) än lågintensivträning. Det finns få studier som undersökt sådana anaeroba intervaller som kombinerar maximal sprintning med efterföljande högfart och slutligen gång i normal takt. LÄS MER