Sökning: "Simon Mattias Andersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Simon Mattias Andersson.

 1. 1. Den nyutexaminerade systemvetaren: Arbetsgivarens förväntan på kunskap och kompetens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mattias Edlund; Simon Andersson; [2019]
  Nyckelord :systemvetare; kunskap; kompetens; mjuka färdigheter; hårda färdigheter; krav; anställningsbarhet; Social Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Brist på studenter som tar examen inom informatik och systemvetenskap har lett till en avsaknad av IT-kompetens som kan hota Sveriges tillväxt. En nyutexaminerad systemvetare bör ha införskaffat sig grundläggande kunskap och kompetens genom sin utbildning men det kan vara svårt att veta vilka krav arbetsgivaren har på den nyutexaminerade systemvetaren. LÄS MER

 2. 2. Är marknaden effektiv före, efter och sammantaget vid produktannonseringar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Simon Andersson; Mattias Montgomery; [2014]
  Nyckelord :Market Model; Anomalier; Insiderhandel; Effektiva marknader; Produktannonsering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om marknaden är effektiv före, efter och sammantaget vid produktannonseringar. Uppsatsen inkluderar nio bolags produktannonseringar och dessa har skett mellan 2007-2014. LÄS MER

 3. 3. Status i sitcoms : En klass- och genusanalys av Two and a Half Men och The new Adventures of Old Christine

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltning; Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltning

  Författare :Mattias Andersson; Simon Bjerkhaug; [2010]
  Nyckelord :sitcoms; situationskomedi; klass; genus; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att genomföra en jämförande klass- och genusanalys av två stycken situationskomedier: Two and a Half Men och The new Adventures of Old Christine.Vi undersöker vad som genererar status i de två serierna och om detta skiljer sig något serierna emellan. LÄS MER