Sökning: "Simon Moström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Moström.

  1. 1. Trollscouts : Det visuella samarbetet

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

    Författare :Simon Billemyr Moström; Philip Månsson; [2015]
    Nyckelord :Layered Elaboration; game; children; co-design; cooperation; community; Layered Elaboration; spel; barn; co-design; samarbete; gemenskap;

    Sammanfattning : Detta arbete handlar om att undersöka hur vi kan använda oss av det visuella i ett spel för att motivera till samarbete och locka till gemenskap. Vårt intresse låg i att undersöka kring tanken med att inte tänka sig ett spel som enbart en passiv flykt från verkligheten, utan som ett verktyg som kan användas till att motivera till samarbete. LÄS MER