Sökning: "Simon Nilsson"

Visar resultat 21 - 25 av 71 uppsatser innehållade orden Simon Nilsson.

 1. 21. How Interactions Shape the User Experience – a Mobile Virtual Reality User Study

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Simon Bothén; Patrik Nilsson; [2017]
  Nyckelord :mobile virtual reality; interactions; controller; gamer and non-gamer; comparison;

  Sammanfattning : Virtual reality is becoming more popular and accessible to a broader audience, since practically every modern smartphone can be used. The problem with new components of a technology is the lack of guidelines for the developers. In this thesis, a set of mobile virtual reality games were analysed and broken down into its core interactions. LÄS MER

 2. 22. Generation Ys drivkrafter på arbetsplatsen : En studie av intern marknadsföring från ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alexander Bäcklund; Bill Samuelsson; Simon Levander; [2017]
  Nyckelord :Employer branding; Generation Y; Intern marketing; Loyalty; Social Exchange Theory;

  Sammanfattning : Sammanfattning – ”Generation Ys drivkrafter på arbetsplatsen” Datum: 2/6-2017 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTS Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST, Mälardalens Högskola Författare: Alexander Bäcklund, Bill Samuelsson och Simon Levander Titel: Generation Ys drivkrafter på arbetsplatsen Handledare: Kerstin Nilsson Nyckelord: Employer branding, Generation Y, Intern marketing, Loyalty, Social Exchange Theory. Frågeställning: Vilka incitament är det som påverkar den anställde att stanna på en arbetsplats?Matchar företagets employer branding-arbete med de anställdas motivationsfaktorer? Syfte: Syftet med undersökningen är att förklara de incitament som leder till att medarbetare väljer att stanna inom organisationen och jämföra det med företagets human resource-arbete för att behålla anställda. LÄS MER

 3. 23. Möjliga förbättringsåtgärder för en mer ekologiskt/miljömässigt hållbar byggproduktion. : Studie av ByggTema i Örebro AB:s aktiva miljöarbete i byggproduktionen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Building production; sustainability; energy use; waste.; Byggproduktion; hållbarhet; energianvändning; avfall.;

  Sammanfattning : Byggbranschen ställdes för en tid sedan inför utmaningen att bygga byggnader som var mer hållbara sett som en färdig produkt. Detta i form av en mindre energianvändning, mindre miljöpåverkande material med mera. Denna utveckling har gjort att byggproduktionen som fas, blivit en större del av byggbranschens miljöpåverkan. LÄS MER

 4. 24. Jaget före laget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linus Nilsson; Simon Andersson; [2017]
  Nyckelord :Självledarska; Ansvarsbefattningar; Personlig utveckling; Ledarskap.; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. De två vännerna och Jerzy : En studie om representationen av kriminologer i svensk storstadspress

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater; Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

  Författare :Simon Nilsson; Niclas Åkerström; [2017]
  Nyckelord :Expert; Representation; Media logic; Journalism; Crime and media; Jerzy Sarnecki; Leif GW Persson; Mikael Rying; Expert; Representation; Medielogik; Journalistik; Brott och straff; Jerzy Sarnecki; Leif GW Persson; Mikael Rying;

  Sammanfattning : Experterna i media har till uppgift att kommentera och analysera nyhetshändelser. Genom rollen att göra skeenden begripliga för en större publik besitter de makten att påverka samhällsopinionen. LÄS MER