Sökning: "Simon Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Simon Olsson.

 1. 1. Board of Director ‘Skin in the Game’ and Firm Performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Olsson; Viktor Kvarnlöf; [2021-06-30]
  Nyckelord :Corporate governance; director ownership; board composition; director independence; director remuneration; OMX Stockholm Small Cap; ownership and performance; panel data;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Lämnar IT-företag mer pengar på bordet vid börsintroduktion? : En jämförande studie mellan IT-företag och icke IT-företags nivå av underprissättning på Nasdaq Stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maeve Olsson; Simon Mäntylä; [2021]
  Nyckelord :Underprissättning; börsintroduktioner; IT-företag; Företagsålder; Informationsasymmetri; Hot market issue; Nasdaq Stockholm;

  Sammanfattning : Underprissättning vid börsintroduktioner innebär att aktiens pris stiger i värde från dess teckningskursvid slutet av första handelsdagen. På grund av IT-företagens volatila kassaflöde uppstår svårigheter vidprissättningen inför en börsintroduktion. LÄS MER

 3. 3. "Hallå, hör ni mig nu?" : En studie om förutsättningar för demokratiskt deltagande under digitala årsmöten inom ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Simon Åhlström; Sara Vikström Olsson; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; Democracy; Digital maturity; Annual meetings; Non-profit organizations NPO ; Non-governmental organizations NGO ; Digitalization; covid-19; Civil society; Virtual meetings; Digital tools; Digital communication; Digital transformering; Demokrati; Digital mognad; Årsmöten; Ideella organisationer; Digitalisering; covid-19; Civilsamhälle; Digitala möten; Digitala verktyg; Digital kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur demokratisk organisering i det svenska civilsamhället har påverkats av den hastiga digitaliseringen i samband med covid-19. Studien är av induktiv karaktär och syftar till att studera förutsättningarna för demokratiskt deltagande under digitala årsmöten i ideella föreningar. LÄS MER

 4. 4. Vad krävs för att leva drogfritt? En kvalitativ intervjustudie bland Anonyma Narkomaner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Stina Olsson; Simon Fagerström; [2021]
  Nyckelord :12-steg; Anonyma Narkomaner; Drogfri; Gemenskap; Motivation; Narkotikabruk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Narkotikabruk leder ofta till skador på den fysiska och psykiska hälsan. Konsekvenserna av att bruka narkotika är bland annat försämrad impulskontroll, leversjukdomar, psykoser och ökad risk att dö i förtid. Därtill kan det råda svårigheter att sluta nyttja droger eftersom den missbrukande individen upplever abstinensbesvär. LÄS MER

 5. 5. Det statliga investeringsstödet för hyresbostäder: Fördelaktigt - men till vilken nytta?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Olsson; Martin Finnhult; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER