Sökning: "Simon Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Simon Olsson.

 1. 1. Företags kommunikativa tonläge och kapital behov - En lingvistisk analys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Olsson; Josef Charif; [2019-08-13]
  Nyckelord :Nyemissioner; tonläge; pressmeddelanden; informationsasymmetri; finansiering;

  Sammanfattning : I vissa företag kan det av olika anledningar finnas ett behov av ett extra kapitaltillskott. Negativa resultat, låg soliditet eller förvärvs- och investeringsplaner är några av dessa anledningar. Anskaffandet av kapital kan ske genom olika metoder. LÄS MER

 2. 2. ADHD i musikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Simon Olsson; [2019]
  Nyckelord :ADHD; musikklassrummet; fysisk miljö; specialpedagogik; koncentrationssvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar musikklassrummet ger med hänsyn till elever med ADHD. Med ett ramfaktorteoretiskt perspektiv undersöks resursrelaterade ramar där fokus ligger på den fysiska miljön. LÄS MER

 3. 3. Hur hamnade vi här? : En kvantitativ innehållsanalys av svenska webbtidningar om hamnkonflikten 2019

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Simon Andreasson; Mattias Olsson; [2019]
  Nyckelord :Framing Theory; Agenda Setting Theory; Primary Definers; Conflict; Trade union; Quantitive;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to examine how eight Swedish newspapers reported on a trade union conflict between dock workers and a employer organisation in the winter of 2019. Further it will examine how the conflict is portrayed in the newspaper and if both of the organisations gets their voices heard in the newspapers. LÄS MER

 4. 4. Gotik och komik -En diskussion om genre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Simon Olsson; [2019]
  Nyckelord :Genre; Gothic; comic Gothic; A. Lee Martinez; genre analysis; close reading;

  Sammanfattning : This bachelor thesis discusses the concept of genre and the comic Gothic. It is an attempt to demonstrate the conflicts rooted in "genre" by discussing several scholars, such as Alistair Fowler and Mattias Fyhr with their works Kinds of Literature and De mörka labyrinterna respectively, and then problematise the "Gothic" as a genre and as a concept. LÄS MER

 5. 5. Ett sätt att formellt beskriva och mäta hälsotillståndet på en integrationsplattform

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Simon Olsson; [2019]
  Nyckelord :Integrationsplattform; Hälsotillstånd; Percentiler; Baslinje; Faktorer;

  Sammanfattning : An integration platform is a platform that is used to integrate data between two incompatible systems. The architecture is fully adapted to the customers’ requirements and therefore looks different between systems. In order to be able to describe and judge the state of the health of an integration platform, there are many factors to consider. LÄS MER