Sökning: "Simon Palm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Simon Palm.

 1. 1. Strukturförändringar i Periferin – Etableringen av Biltestindustrin i Arjeplogsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Palm; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport analyserar uppkomsten av en högteknologisk, kunskapsbaserad industri i ettrandområde i norra Sverige. Rapportens syfte är att ge en insikt i varför industrin etablerats inom regionen, hur denna process sett ut samt vilka bidragande faktorer som legat till grund för uppkomsten. LÄS MER

 2. 2. Vedgårdsbevattning med trådlös signalöverföring : Kommunikation- & komponentval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Simon Palm; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In Holmen paper Norrköping, there is a large wood store where it passes over 400,000 tones each year. In order for the stored wood to maintain the correct moisture during the summer, it needs sprinkling. Today's manual system needs to be rebuilt on a modern interface for signal transfer. LÄS MER

 3. 3. Icke-finansiella styrmått -En fallstudie av dess praktiska användning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Erlingsson; Simon Palm; [2014-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problemdiskussion Många företag använder sig idag av icke-finansiella mått i sin styrningoch uppföljning men under 1980-talet uppmärksammades ett s.k. gapmellan hur ekonomistyrningen bedrevs i praktiken och hur den beskrevsi teorin. LÄS MER