Sökning: "Simon Renner"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Renner.

 1. 1. Vilka faktorer skapar en god arbetsmiljö för sjuksköterskor? En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Rydstern; Simon Renner; [2022-01-04]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; arbetsmiljö; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den rådande bristen på sjuksköterskor på både global men också nationell nivå i Sverige ses en ökande och hög påfrestning på de yrkesverksamma sjuksköterskorna samt en bristfällig patientsäkerhet. Allt fler sjuksköterskor överväger att byta arbete eller bransch helt och hållet på grund av den krävande arbetsmiljön, vilket innebär att bristen förväntas öka. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av komplett system för rapportering och granskning av avfallsdata

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Albin Holmkvist; Henrik Larsson Edström; Moltas Enåkander; Mirna Ghazzawi; Simon Hermansson; Anton Nylund; Gustav Stappe Renner; Robin Simonsson; [2021]
  Nyckelord :System development; waste management; cloud application; mobile development; react native; react; AWS; MySQL; Scrum; avfallshantering; granskning; molnapplikation;

  Sammanfattning : Rapporten behandlar utvecklingen av ett system som möjliggör för rapportering och granskning av avfallsdata. Systemet består av en mobilapplikation och en webbapplikation som utvecklats med React Native respektive React, en databas som utvecklats med MySQL och en back-end bestående av tjänster som erbjuds av Amazon Web Services. LÄS MER