Sökning: "Simon Rubin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Simon Rubin.

 1. 1. Blir det en fars att spela fars? En musikalartists jakt på skådespelarverktyg inom genren fars

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Simon Rubin; [2023-02-20]
  Nyckelord :fars; komedi; fysisk teater; verktyg; timing; tydlighet; roligt; teknik; löjlighet;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker jag som musikalartist om jag kan bli en bättre farsskådespelare genom att hitta och tillämpa skådespelarverktyg inom genren fars. Det gjorde jag genom att först spela in en farsscen med de skådespelarverktyg jag redan hade innan undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Framtidens statistikundervisning? : En studie om informella statistiska inferenser samt informella inferentiella resonemang

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionen; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Simon Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Informell statistisk inferens; informella inferentiella resonemang; statistik; statistiskt tänkande;

  Sammanfattning : Denna studie syftar delvis till att undersöka vilka positiva effekter som informella statistiska inferenser (ISI) samt informella inferentiella resonemang (IIR) kan tänkas ha på utvecklandet av elevers statistiska tänkande och delvis på hur ISI och IIR definieras och används inom forskning i statistikundervisning. Databaserna ERIC och Unisearch, samt en viss del manuell sökning, användes för att systematiskt välja ut de artiklar som används i rapporten. LÄS MER

 3. 3. At Cycles' End Kollaborativt musikskapande och kreativa processer i ett progressivt doom-metal band

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Simon Rubin; [2019]
  Nyckelord :Kollaboration; Kreativitet; Musikalisk kommunikation; Repetitionsprocess; Videodokumentation; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Collaboratio; Creativity; Musical Communication; Repetition Process; Video Documentation; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kollaborativt musikskapande fungerar i det progressiva doom-metal bandet At Cycles' End, och därmed också fördjupa kunskapen om hur den kreativa processen mellan bandets medlemmar går till, hur idéer bedöms och värderas, hur kommunikationen fungerar, samt på vilka sätt videodokumentation kan användas både i skapande- och repetitionssituationen och i vetenskaplig reflektion. Studien har en kvalitativ inriktning, genom aktionsforskning och deltagande observation genomförd med videodokumentation under fem repetitionstillfällen. LÄS MER

 4. 4. Så länge säsongen inte tar slut. En intervjustudie om säsongarbete, relationer och sexuell hälsa

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Skarpås; [2014]
  Nyckelord :säsongsarbete; sexuell hälsa; hiv STI; liminalitet; självmedicinering; Sverige; Thailand;

  Sammanfattning : Människor reser allt mer. Forskning har visat att utlandsresor gör något med oss som sexuella varelser; människor ligger mer, vågar prova nytt och sättet att bedöma risk är satt ur spel. Beteenden som annars skulle betraktats som oförenliga med ens personlighet blir plötsligt förenliga. LÄS MER

 5. 5. Sexuella manus - hur sex och sexualitet skildras i sex utvalda romaner

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Malin Reimerthi; [2014]
  Nyckelord :Sexualitet; Sex; Judith Butler; Kathleen Winsor; Jackie Collins; Kathleen E. Woodiwiss; Femtio nyanser; E. L. James; Romantisk fiktion; Intersektionalitet; Sexuella script; William Simon; John H. Gagnon; Romance; Janice A. Radway; Carol Thurston; Jan Cohn; Gayle S. Rubin; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Utifrån Gagnon och Simons teori om sexuella script samt ett intersektionellt perspektiv så analyseras sex och sexualitet i sex romaner inom romantisk fiktion. De är: Kathleen Winsors Forever Amber, Kathleen E. Woodiwiss The Flame and the Flower, Jackie Collins American Star samt E. L. LÄS MER