Sökning: "Simon Russell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Russell.

 1. 1. En tid av utmaningar: En studie om stress och stresshantering bland universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Lovén; Simon Russell; [2023-01-18]
  Nyckelord :stresshantering; universitetsstudenter; könsskillnader; stress coping;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka stressnivå och stresshantering (coping) hos universitetsstudenter samt att undersöka eventuella könsskillnader i stress och stresshantering. Studenter vid två institutioner (N = 110) fick svara på en webbenkät som innehöll de två frågeformulären Perceived stress scale (PSS-10) och Brief-cope. LÄS MER

 2. 2. Stabilitetsutredning av lerområde : Fallstudie av Mondi Dynäs fabriksområde i Väja, Kramfors

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi; Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Simon Eleholm; Michael Russell; [2016]
  Nyckelord :Stabilitet; SLOPE W; PLAXIS 2D; spont;

  Sammanfattning : .... LÄS MER