Sökning: "Simon Sjöström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Sjöström.

 1. 1. Diskrepansen mellan läromedel och styrdokument i Religionskunskap : En jämförelse mellan läroböcker och styrdokument i Religionskunskap på gymnasienivå

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Näslund Simon; Sjöström Thomas; [2014]
  Nyckelord :Religionskunskap; diskrepans; läromedel; styrdokument; AAAS; GY11;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i en analysmetod framtagen av The American Association of the Advancement of Science (AAAS) utfördes en läromedelsanalys på två separata utgåvor av ett läromedel författade av Birgitta Thulin och Sten Elm (Religion 1, utgiven 2010 och Religion 1 & 2, specialisering, utgiven 2013). Undersökningen gjordes för att söka svar på följande frågor: 1) Vad står det i ämnesplanen för grundkursen religionskunskap? 2) Vad står i motsvarande läromedel? 3) Hur skiljer sig de två undersökta utgåvorna? 4) Hur väl överensstämmer styrdokument och böcker med varandra? Analysen av materialet upptäckte att det finns en betydande diskrepans mellan innehållet i båda de undersökta böckerna, i jämförelse med styrdokumentets centrala innehåll. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av prestanda mellan SMB och NFS i WAN och LAN

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Simon Sjöström; [2013]
  Nyckelord :NFS SMB CIFS;

  Sammanfattning : Att snabbt och effektivt kunna dela filer mellan system både genom WAN och LAN är något som många företag idag är beroende av. Till detta så kan fildelningsprotokoll användas, två vanliga fildelningsprotokoll är SMB/CIFS och NFS. I detta arbete så utvärderas de nyaste versionerna av protokollen i en experimentmiljö. LÄS MER