Sökning: "Simon Snickars"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Snickars.

  1. 1. Barns skattning av smärta och oro vid lumbalpunktion : Samt sjuksköterskors möjlighet att påverka barns upplevelse av lumbalpunktion

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Gabriela Levander; Simon Snickars; [2014]
    Nyckelord :lumbalpunktion; barn; smärta; smärtlindring; sjuksköterska; omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Lumbalpunktion är en av de mest ångestladdade procedurer barn kan genomgå. Den vanligaste indikationen för lumbalpunktion är misstanke om neuroborrelios. Åldersanpassad information, delaktiga föräldrar och smärtlindring är viktiga faktorer vid lumbalpunktion på barn. LÄS MER