Sökning: "Simon Son"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Son.

 1. 1. Judas, förråder du människosonen med en kyss? : En analys av karaktären Judas Iskariot i filmerna The Last Temptation of Christ och Son of God

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Nilsson; [2014]
  Nyckelord :film analysis; Judas; mediatisation; popular culture; Christianity; filmanalys; Judas; mediatisation; populärkultur; kristendom;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the image of Judas Iscariot in popular culture with the help of two movies, The Last Temptation of Christ and Son of God. This study is based on a film analysis where a characterization is in focus. The method has also chosen to include intertextuality. LÄS MER

 2. 2. Nämndemännen i Ljusdals socken 1601-1699

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anne-Marie Nilsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag försökt finna spåren av en eventuell bonde-elit i Ljusdal under 1600-talet genom att kartlägga nämndemännens förhållanden eftersom de innehade ett förtroendeuppdrag, och för att de av flera forskare sägs komma från de mest ansedda och rikaste bondsläkterna. Jag vill börja med att sammanfatta metoden som använts: Nämndemännens namn och by har antecknats för varje förekommande år 1600-1699. LÄS MER