Sökning: "Simon Ström"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Simon Ström.

 1. 1. Webbaserad relämodul för strömförsörjning på distans

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Elektroniska Kretsar och System

  Författare :Simon Sjöström Jennerstrand; Erik Gagnö; [2022]
  Nyckelord :web-based; relay module; remote applications; electronics; webbaserad; relämodul; strömförsörjning; distans; elektronik;

  Sammanfattning : På senare tid har ett ökat intresse uppkommit för distansarbete. Med nya arbetsformer krävs nya redskap för att underlätta dessa. Detta projekt var att, på uppdrag av SAAB Dynamics, utveckla en produkt som tillåter användaren att strömförsörja testkretsar på distans. LÄS MER

 2. 2. Patientkontrollerad analgesi (PCA): ett personcentrerat förhållningssätt

  Magister-uppsats,

  Författare :Odyssefs Botsis; Simon Ström; [2021-08-13]
  Nyckelord :Delaktighet; ersoncentrerad vård; postoperativ smärtlindring; trådlös övervakning; patientkontrollerad analgesi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärtlindring är något anestesisjuksköterskor ställs inför dagligen. Olika metoder för att bemöta detta finns–exempelvissmärtteam, multimodal analgesi och patientkontrollerad analgesi (PCA). LÄS MER

 3. 3. Insynshandel : Finns det samband mellan storlek på insynstransaktioner och marknadens prisförändring vid publicering av insynshandel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Simon Ström; Sebastian Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Insynshandel; Eventstudie; Small Cap; Transaktionsstorlek; Informationsasymmetri; Signalering; Effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Insynshandel kan beskrivas som en signaleringsmekanism till alla investerare på marknaden. Marknaden agerar på signaleringen genom att behålla, köpa eller sälja aktien där insynshandel nyligen skett. Investerarnas agerande kan leda till att prissättningen förändras vid publicering av insynshandel. LÄS MER

 4. 4. Method for Monitoring and Analyzing Lead-Acid Batteries

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Chobot; Johan Hanssen; [2019]
  Nyckelord :Lead-acid battery; BMU; Current sensing; Magneto resistive; Blybatteri; BMU; Strömmätning; Magnetoresisitv;

  Sammanfattning : Lead-acid batteries today are commonly used in the automotive industry with a considerable span of purposes, yet historically, a primary purpose of cranking the engine at ignition which does demand a high current drainage from a battery. These high drainages later result in a health implication which can be hard to detect without the proper tools and this thesis focuses on the development of those tools. LÄS MER

 5. 5. Boric acid as a lubricating additive in fuels and in hydraulic oils

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Simon Ström; [2018]
  Nyckelord :Boric acid; tribology; lubricant; fuel; hydraulic oil; additive;

  Sammanfattning : Boric acid based fuel and oil additives were investigated in this study, with the aims to gain a deeper understanding of how the boric acid fuel additive behaves, to investigate the effect of low rates of fuel additive addition and tribofilm longevity, and to investigate how boric acid behaves as a hydraulic oil additive. Fuel additive experiments were performed in a reciprocating sliding rig with a cylinder on flat contact geometry with fuel additive sprayed on the contact repeatedly, whereas the hydraulic oil experiments were performed in a reciprocating sliding rig with a ball on flat contact with the oil and additive present from the start. LÄS MER