Sökning: "Simon Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Simon Svensson.

 1. 1. Särskilda utbildningsbehov i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Simon Svensson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elever med särskilt utbildningsbehov är något alla lärare kommer att komma i kontakt med. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad särskilt utbildningsbehov i matematik är och hur elever som är i detta behov kan identifieras av läraren, samt hur läraren kan anpassa och stötta dessa elever för att gynna deras undervisning och utveckling. LÄS MER

 2. 2. Super Market Bros. : A qualitative study on gamification of sustainable grocery purchases

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Katy Gokal; Alexander Svensson; Simon Johansson; [2022]
  Nyckelord :gamification; grocery shopping; consumption; SDG 12; sustainability; sustainable consumption; retail;

  Sammanfattning : Background: Gamification is the application of game design elements in non-gameenvironments and is used to optimise experiences. Existing literaturedoes not explain which game design elements are applicable tosustainable grocery purchases or why. LÄS MER

 3. 3. Shoegaze : En studie av karaktäristiska drag, ideal och autenticitet i genren shoegaze

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Simon Svensson; [2022]
  Nyckelord :Shoegaze; indie rock; autenticitet; musikanalys; my bloody valentine;

  Sammanfattning : Shoegaze reached its peak of popularity in the early 1990s and then abruptly disappeared from the limelight and was outcompeted by other indie rock disciplines such as Britpop and grunge. Although the shoegazer movement was for a relatively short period, the genre has played a significant role in related genres. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelse av att leva med kolorektal cancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Dahlberg Larsson; Simon Svensson; [2021]
  Nyckelord :Colorectal cancer; Experience; Literature review; Live with.; Kolorektal cancer; Leva med; Litteraturöversikt; Upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancersjukdomen i Sverige, vars symtom och behandling kan ha negativa följder i det dagliga livet och medföra nedsatt livskvalité, vilket ställer stora krav på sjuksköterskan att uppmärksamma nuvarande och potentiella kort- och långsiktiga behov. Genom ökad kunskap och förståelse för personers upplevelse av att leva med kolorektal cancer kan sjuksköterskan främja deras egenvård och därmed deras livskvalité. LÄS MER

 5. 5. Among Us på Twitch : underhållande marknadsföring

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Caroline Svensson; Victor Simon Svenfelt; [2021]
  Nyckelord :Twitch; marknadsföring; livestreaming; videospel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är författad av Caroline Svensson och Victor Svenfelt för fortsättningskursen i Medie- & kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. Among Us på Twitch - underhållande marknadsföring undersöker hur videospelet Among Us kunde bli ett av 2020 populäraste videospel och vilken roll den sociala medieplattformen Twitch spelade i det hela. LÄS MER