Sökning: "Simon Thellsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simon Thellsson.

 1. 1. "Det enda konstanta är förändring" : En studie som undersöker det beslutsunderlag som ligger till grund för strategiska förändringar, samt vilken roll ekonomistyrningen har vid dessa beslut

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ebba Olson; Simon Thellsson; [2017]
  Nyckelord :Strategic change; corporate strategy; management control; management accounting; Strategiska beslut; affärsstrategi; ekonomistyrning; strategisk förändring;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett företags konkurrenskraft och överlevnadsförmåga hänger i mångt och mycket ihop med hur väl de kan förändra sig. Som ett verktyg för att hantera en föränderlig omvärld behöver företag därmed kunna förändra sin strategi, både på övergripande och detaljnivå. LÄS MER

 2. 2. Företagsstyrning under tillväxt : En fallstudie på AD-Trä

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Simon Thellsson; Ludvig Danielsson; Daniel Wenhov; [2016]
  Nyckelord :Management Control Systems; Economic growth; SME; Organizational control; Strategic control.; Företagsstyrning; Ekonomisk tillväxt; SME-företag; Ekonomistyrning; Organisationsstyrning; Strategistyrning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mindre företag är en viktig del av Sveriges ekonomi, därmed blir frågan om mindre företags överlevnad och tillväxtproblem relevant att se till. Studien undersöker därmed hur och varför företagsstyrning utvecklas i små företag, och hur förändrad företagsstyrning förebygger ytterligare tillväxt. LÄS MER