Sökning: "Simon Tirkel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simon Tirkel.

  1. 1. Tunnelseende : Vandringar genom Järnvägstunneln i Karlskrona

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

    Författare :Amanda Fröler; Simon Tirkel; [2013]
    Nyckelord :Industriarv; återbruk; självetnografisk observation;

    Sammanfattning : Ett öppnande Det händer ibland att vi upptäcker platser som lyckas erövra en speciell plats i våra medvetanden. Det är platser som sätter tankar och känslor i rörelse, och som för en lång tid framåt väcker nyfikenhet och engagemang. För oss har det ofta handlat om övergivna platser. LÄS MER