Sökning: "Simon Vikström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Simon Vikström.

 1. 1. Need the end to set me free? : - En kvalitativ studie om statliga tjänstemäns uppfattningar om ämnet självmord

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jacob Jonsson; Simon Vikström; [2019]
  Nyckelord :Självmord; SIS; Kriminalvården; Sociologi; Suicid; Missbruk; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras föreställningar om självmord bland yrkesverksamma inom Statens institutionsstyrelse [SIS] och Kriminalvården. Studien bygger på fyra semistrukturerade intervjuer som har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Den teoretiska ramen utgörs av sociologiska och individuella suicidteorier. LÄS MER

 2. 2. Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Simon Vikström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Två-fas extraktion av polyfenoler från blåbär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Simon Vikström; [2017]
  Nyckelord :blåbär; polyfenol; antocyanin; två-fas extration; RBR; natriumfosfat; ammoniumsulfat;

  Sammanfattning : I de svenska skogarna produceras det varje år ca 250 000 ton blåbär och av det tillvaratas endast ca 7 %. Blåbär innehåller höga halter av antocyanin vilket är väldigt attraktivt på hälsokostmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Finite element analysis of winding sequence for cable drums

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanik och hållfasthetsläraLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Mekanik och hållfasthetsläraLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Simon Vikström; Robin Thuresson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This project concerns large cable drums made of steel. Cable drums are cylindrical structures used to transport different kinds of cables or wires. The ones in focus in this work are used to transport very stiff and heavy cables to offshore sites in the oil industry. LÄS MER

 5. 5. Införande av mjuka golv för mjölkkor : en fallstudie

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Simon Vikström; [2006]
  Nyckelord :kor; mjukt gummigolv; klövhälsa; benhälsa;

  Sammanfattning : Soft rubber flooring have gained in popularity over the last years. Rubber flooring al-lows cow to move more freely without slipping and improves claw and leg health. The purpose of this study was to investigate the influence of a stepwise introduktion of soft flooring on cow`s placement in cow houses with robotic milking. LÄS MER