Sökning: "Simona Passaro"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simona Passaro.

  1. 1. Organizational implications of AI adoption - A multiple-case study on System integrators

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Simona Passaro; [2019-07-09]
    Nyckelord :Artificial Intelligence; Organizational implications; Make vs Buy decision; Internal organizational change; Changes to the ecosystem; System integrators; Sensors; Disruptive Technology;

    Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER