Sökning: "Simone Jansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Simone Jansson.

 1. 1. Relationers betydelse för elever i behov av särskilt stöd En kvalitativ intervjustudie med grundskollärare

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ylva Cavalli Björkman; Simone Jansson; [2020-03-04]
  Nyckelord :relation; lärande; relationellt lärarskap; lärares relationskompetens; elever i behov av särskilt stöd; Pedagogiskt relationellt lärarskap PeRL ;

  Sammanfattning : Studien riktar fokus till relationen mellan lärare och elev vilket är centralt för undervisning och lärande. I läroplanen ställs krav på att lärare och elever tillsammans ska formulera mål, innehåll och arbetsformer för undervisningen, vilket kräver en relation som består av ömsesidig respekt och kännedom om varandras behov och förväntningar. LÄS MER

 2. 2. Konsten som (för)gör mig – Att bli till genom ekfrasen i Tove Janssons verk

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Meri Alarcón; [2017-01-27]
  Nyckelord :Tove Janssons; Tove Jansson; ekfras; identitet; Simone de Beauvoir; att skapa sig själv; ekphrasis; creating the self; identity; art; Simone de Beauvoir;

  Sammanfattning : In my thesis I argue that the creating of one's identity through art and through the expression of art, with ekphrasis and existentialist philosophy as windows, is possible. Tove Jansson's novel Pappan och havet is filled with existential angst, the characters are in a desperate search of affiliation. LÄS MER