Sökning: "Simone de Beauvoir"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Simone de Beauvoir.

 1. 1. Offred är (inte!) mitt namn : könsmaktsordningar och könsnormer i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Magdalena Granell; Alexandra Åkesson; [2019]
  Nyckelord :Litteraturstudier; patriarkat; kvonnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse från 1985 är en dystopi där USA har förvandlats till den teokratiska totalitära staten Gilead som utmärker sig genom sin patriarkala struktur där Kvinnan är underordnad Mannen. Denna världssyn lutar sig på makthavarnas tolkning av Bibeln som menar att Kvinnan skapades för att tjäna Mannen och att vara foglig. LÄS MER

 2. 2. Hyenan i kläder och ängeln i huset - två textanalytiska studier av kvinnlig ”galenskap” och ideal femininitet i Lady Audley’ s Secret och Jane Eyre

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Moa Lanngren; [2018-01-30]
  Nyckelord :galenskap; normer; 1800-tal; femininitet; Lady Audley’s Secret; Jane Eyre; kvalitativ innehållsanalys; analys av samförekomster; Simone de Beauvoir; ; Simone de Beauvoir; Judith Butler;

  Sammanfattning : Uppsatsen består av två textanalyser gjorda på de skönlitterära verken Lady Audley’s Secret och Jane Eyre. Syftet var att studera kvinnlig ”galenskap” under 1800-talets mitt och sedan se hur det kopplades samman med normer kring ideal femininitet. LÄS MER

 3. 3. Hermione Granger som “den Andra” : En analys av Hermione som mugglarfödd kvinna

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jasmine Schön; [2018]
  Nyckelord :Hermione Granger; Harry Potter-serien; “the Other”; “den Andra”; Simone de Beauvoir; The Second Sex; Edward W. Said; Orientalism; feminism; rasism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Hermione Granger is the most prominent female character in the Harry Potter series. She is also the only one in the trio of herself, Harry Potter, and Ron Weasley who is muggle-born. She is, therefore, most likely to be discriminated against in two aspects – on the basis of her sex and race. LÄS MER

 4. 4. Kan inte ni gå in i byggis? Förskolepedagogers interaktion med förskolebarn utifrån ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Molly Ekelund; Caroline Olovsson; [2018]
  Nyckelord :Förskolepedagoger; förskolebarn; interaktion; förskola; genus; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många barn i Sverige tillbringar en stor del av sina dagar på förskola där många av deras sociala erfarenheter och utveckling äger rum. Kognitiv social inlärningsteori förespråkar att barnet lär sig genom att imitera och härma vuxna och utifrån detta skapa kognitiva scheman som används för att tolka omvärlden. LÄS MER

 5. 5. The Woman Was Raped - A Critical Discourse Analysis of Swedish News Media Coverage of Rape and Sexual Assault

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lisa Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :sexual crime; rape; discourse on sexuality; critical discourse analysis; gender constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Departing from the question of how linguistic representations of sexual crime are connected to social practices around sexuality, this discourse analysis looks into 30 news articles on sexual crime to identify discourses around male and female sexuality. As most sexual crimes are committed by men and against women, the analysis focuses on connecting discursive descriptions of men and women in relation to sexual crime, to power relations between men and women in society. LÄS MER