Sökning: "Simone gustafsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Simone gustafsson.

  1. 1. Vad sitter i väggarna? : Miljöns betydelse vid högläsning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Therese Gustafsson; Simone Lundqvist; [2017]
    Nyckelord :Miljön; rummet; högläsning; sociokulturell;

    Sammanfattning : Högläsning är en viktig del av barns vardag. Vi ser i undersökningar att barns ordförråd samtläsförståelse har minskat. Undersökningar som Läsrörelsen har gjort visar att högläsning intealltid prioriteras varken i hemmen eller på förskolorna runt om i landet. LÄS MER