Sökning: "Simplified LCA Environmental impact"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Simplified LCA Environmental impact.

 1. 1. KLIMATKALKYLER I PROJEKTERING : Byggnadskonstruktörens möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Amanda Sund; Ida Stålheim; [2020]
  Nyckelord :livscykelanalys; konstruktör; klimatdeklaration; klimatkalkyl; projektering;

  Sammanfattning : Sverige står inför en omfattande omställning, att år 2045 ha ett nettonollutsläpp av växthusgaser. Detta innebär stora utmaningar för byggbranschen som står för 19 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 2. 2. Comparison of two life cycle assessment tools for infrastructure projects in Sweden : A case study at Atkins Sverige AB

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emma Linder; [2020]
  Nyckelord :Simplified life cycle assessment; infrastructure; sustainability; Förenklad livscykelanalys; infrastruktur; hållbarhet;

  Sammanfattning : The construction sector has a large impact on the environment and is an industry where sustainable development is of importance moving forward. It requires large amount of materials, and is both waste and carbon intense. LÄS MER

 3. 3. Hållbart byggande för konstruktörer : Beslutunderlag för minskad miljöpåverkan i tidiga skeden

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Romil Barmicho; Olle Flensburg; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; sustainable construction; sustainable development; life cycle assessment; LCA; EPD; BIM; Revit; environmental impact; climate impact; ozone depletion; acidification; overfertilization.; hållbarhet; hållbart byggande; hållbar utveckling; livscykelanalys; LCA; miljövarudeklaration; EPD; BIM; Revit; konstruktion; miljöpåverkan; klimatpåverkan; ozonnedbrytning; försurning; övergödning.;

  Sammanfattning : Hållbarhet är något som påverkar alla. Det är en utmaning att minska överutnyttjandet av jordens resurser samtidigt som befolkningsmängden ökar. Byggsektorn har en stor påverkan på samhället och står inför flera utmaningar i sitt arbete med att minska klimat- och miljöpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Concrete girders or steel trusses constituting the foundation under a building? : A comparison regarding the block Forskaren in Stockholm

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Berta Moshye; Nancy Shlimon; [2020]
  Nyckelord :LCA; Concrete girders; Steel trusses; LCA; Betongbalkar; Stålfackverk;

  Sammanfattning : Hagastaden is a new district in Stockholm that is growing, and many structures are being built. Kv Forskaren, a funnel-like office building, will be built above the Haga tunnel in an ongoing project. LÄS MER

 5. 5. A Study on Life Cycle Assessment-based Tool for the Early Stage of Building Design

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Nazila Ravan; [2019]
  Nyckelord :Architects; architectural design; buildings; carbon footprint; life cycle assessment; sustainability; tool;

  Sammanfattning : The responsibility of the building sector to diminish the harmful environmental impacts, locally and globally, has been extensively considered. Thus, Environmental Impact Assessment (EIA) in building and construction practices has been widely implemented. LÄS MER