Sökning: "Simplify"

Visar resultat 1 - 5 av 1223 uppsatser innehållade ordet Simplify.

 1. 1. Designing a reactive feedback feature for end-users in web-based media software

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jessica Dellmar; [2024]
  Nyckelord :User Feedback; End-user involvement; Usability; Design Thinking; User Experience;

  Sammanfattning : Customer feedback is essential for improving a company's products or services and increasing customer satisfaction. Despite its value, user involvement faces many challenges, such as low user motivation and feedback with missing context information. LÄS MER

 2. 2. Implementation of an action library : Implementation of a Manipulation Action library for UR3e Robot Arm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Lundborg; [2024]
  Nyckelord :Robotics; Dynamic Movement Primitives; Action Library;

  Sammanfattning : This thesis aims to parameterize and generalize functions for robotic use. The goal is to simplify the usage of robot arms. This thesis explores robot functionalities within the theme of simple cooking tasks. The functions explored are cutting objects, stirring bowls and pick and place. LÄS MER

 3. 3. Ambulanspersonalens upplevelser vid språkligabarriärer i prehospital vård

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Pontus Jonsson; Frida Rudberg; [2024]
  Nyckelord :rehospital emergency care; ambulances; migrants and transients; language barriers; Prehospital akutsjukvård; ambulanser; migranter; språkbarriärer;

  Sammanfattning : Introduktion: Ökad migration av människor mellan länder har bidragit till språkliga ochkulturella variationer i samhället. Det ställer högre krav på hälso- och sjukvården och utmanarambulanspersonal i sitt arbete när det saknas ett gemensamt språk. LÄS MER

 4. 4. How to Draw a Circle: Investigating Relationship Management in Circular Business Companies

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Louise Lee Hultberg; Aidan Luke Catterall Byrne; [2024]
  Nyckelord :Circular Business Models; Sustainability; Relationship Management; Circular Ecosystems; Constructivist Grounded Theory;

  Sammanfattning : Despite the recent surge in circular business model (CBM) research, the discipline is still in its infancy. The field is primarily driven by practitioners and lacks suggestive frameworks, which complicates current CBM trials. LÄS MER

 5. 5. Predicting Navigational Patterns in Web Applications using Machine Learning Techniques

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Patric Balan; Gustav Jönemo; [2024]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In large corporations, customer support is a costly service, and an area of constant optimization. Solutions to increase efficiency and decrease bottlenecks are constantly needed. LÄS MER