Sökning: "Simuleringsbaserad optimering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Simuleringsbaserad optimering.

 1. 1. Simuleringsbaserad optimering av produktionsflöde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Alexander Ericsson; Elliot Gutestam; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts i samarbete med högskolan i Skövde med syftet att genom simulering och optimering påvisa produktionstekniska parametrars påverkan på ett systems prestanda. Examensarbetets mål var att från data ta fram en simuleringsmodell som på ett korrekt sätt avspeglade verkligheten och som kunde användas vid optimering. LÄS MER

 2. 2. Optimal production and use of solar electricity in municipal nearly Zero Energy service buildings

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Paula Sankelo; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : EU Energy Performance of Buildings direktivet (EPBD) kräver att alla nya byggnader skall vara närä-nollenergibyggnader från och med år 2021. Nya kommunala byggnader måste uppfylla detta nära-nollenergikrav redan från och med år 2019. LÄS MER

 3. 3. Optimization of the Cab Production Sequence : A simulation-based study at Volvo Group Trucks' cab plant in Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Hanna Jonsson; Emmy Sjöström; [2016]
  Nyckelord :production sequence; sequencing; simulation; heuristics;

  Sammanfattning : Volvo Group’s cab plant in Umeå produces cab bodies and consists of three operating areas; the Stamping and parts production, the Body in White and the Paint shop. Today the plant produces around XXX cabs/week, but the goal is to reach the invested capacity of XXX cabs/week. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av ett standardiserat operatörsobjekt i plant simulation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Glenn Nackfors; Damir Hodo; [2015]
  Nyckelord :Bemanning; operatörer; gångtid; operatörs kompetens; simuleringsbaserad optimering; flermålsoptimering; simuleringsmodell; Plant Simulation; inlärning; pareto optimering.;

  Sammanfattning : This thesis work in automation technology at 30 credits is conducted at Volvo Cars Cooperation (VCC) in collaboration with the University of Skövde.With the current staffing method VCC are experiencing difficulties achieving an optimal utilization of operators as there has been difficult to ascertain how much work an operator can handle. LÄS MER

 5. 5. Flödessimulering och simuleringsbaserad optimering för bristidentifiering och förbättring av bearbetningslinje : Genom data-analys, modellering och flermålsoptimering

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Bjarne Bergström; Tommy Sellgren; [2013]
  Nyckelord :Simulering; Flermålsoptimering; Flaskshalsanalys; Förbättringsarbete; Volvo Powertrain;

  Sammanfattning : .... LÄS MER